Home

Het begin van de Europese overzeese expansie bronnen

Begin van Europese overzeese expansie - wikiwij

Samenvatting over Hoofdstuk 1: Europese expansie voor het vak geschiedenis en de methode Feniks. Dit verslag is op 16 juni 2015 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door Floor (4e klas vwo van 1500 tot 1600 1. Het begin van de Europese overzeese expansie De expansie van de christelijke wereld vond na het jaar 1000 niet alleen plaats in de vorm van kruistochten naar Palestina, maar ook in de vorm van verovering van het Arabische gebied in het huidige Spanje en Portugal. Deze ontdekkingsreizen waren mogelijk door nieuwe uitvindingen Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat Er zijn 63 bronnen binnen het tijdvak Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600) Bakenesserker het begin van de Europese overzeese expansie; het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling; de hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid

Blog. Jan. 26, 2021. Engage students in your virtual classroom with Prezi Video for Google Workspace; Jan. 20, 2021. Over 1 million people now use Prezi Video to share content with their audience In dit filmpje legt Meneer van Lente het kenmerkend aspect over de Europese ontdekkingsreizen uit. En kom je er achter of een legertje van 168 een leger van. Die overgang werd samengevat in twee bekende Latijnse spreuken. Er zou een overgang zijn van het middeleeuwse Memento mori (denk eraan dat je zult sterven) naar de spreuk van de renaissance: Carpe diem (pluk de dag). Bron 1. Deze tekening staat bekend als de 'Vitruviusman'

 1. 1 Geschiedenis Kolonisatie 5.2 De Europese expansie kenmerkend aspect: Het begin van de Europese overzeese expansie Verre werelddelen 1494 Paus Alexander VI verdeelt de wereld in tweeën ( Tordesillas ) : Lijn door de Atlantische oceaan Westen Spanje Oosten Portugal Wat bekend was voor de Europeanen: Midden Oosten Noordkust Afrika Stukje westkust Afrika Er waren veel verhalen over de onbekende.
 2. Het grootste deel van de geschiedenis leefden mensen als nomaden in de samenleving van jager-verzamelaars. Ze kwamen aan hun voedsel door te jagen en voedsel te verzamelen in de natuur. Omdat mensen nog niet konden schrijven is onze kennis over de prehistorie gebaseerd op ongeschreven bronnen
 3. Tijdvak 5: Tijd van Ontdekkers en Hervormers:Kenmerkend Aspect 5a: Het begin van de Europese expansie
 4. Het begin van de Europese overzeese expansie. Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid. De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had
 5. Tijdvak 5 Aspect 18 Het begin van de Europese overzeese expansie: Tijdvak 5 Aspect 18 Het begin van de Europese overzeese expansie
 6. Tekstbronnen Tijd gevolgen van de expansie Inhoudelijke beschrijving wereldbeeld motieven verdrag van Tordesillas Portugal Het begin van de Europese overzeese expansie Flo Nales Beeldbronnen Verband met andere kenmerkende aspecten Spanje Granada Christoffel Columbus 1492
 7. Het begin van de Europese overzeese expansie. In de 15e eeuw maakten de Turks-Osmaanse veroveringen een einde aan de Europese handel in het oostelijk Middellandse Zeegebied. Op zoek naar goud en om specerijen uit Oost-Azië te halen verkenden Portugezen en Spanjaarden als eersten de kusten van Afrika, Azië en Amerika

Europese expansie / Renaissance en Opstand / Havo/Vwo 2

In het begin (Scheppingsverhaal) - YouTube

• Het begin van de Europese overzeese expansie • Het veranderende mens‐en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. Tijd van ontdekkers en hervormers (1500‐1600) 5.1 De wereld wordt groter Het begin van de Europese overzeese expansie. Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. De hernieuwde interesse voor de klassieke oudheid. De protestantse reformatie en splitsing van de christelijke kerk in West-Europa De essayvragen toetsen het overzicht dat de studenten hebben verworven van de Europese expansie en dekolonisatie, en in het bijzonder de Nederlandse ervaring. Daarnaast moet de student in het beantwoorden van de essayvragen blijk geven van de beheersing van de handboekstof, zich kritisch kunnen verhouden tot deze stof en reflecteren op zowel de handboeken als de hoorcolleges

In het begin van de vroegmoderne tijd begon de Europese overzeese expansie. Deze expansie kan in verband worden gebracht met verschillende factoren, onder andere met het sterker worden van het centrale gezag en met het ontstaan van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. 2p 6 Geef bij elke factor aan waardoor deze de overzeese expansie Deze lijst geeft een overzicht van alle overzeese gebieden van Europese Landen. Hiermee wordt bedoeld, gebieden die overzee afgezonderd van het moederland gelegen zijn en grondwettelijk tot een Europees land behoren. Binnen de Europese Unie zijn er momenteel 5 landen met één of meer overzeese gebieden nl Olmeken, 1500 v.C. tot 400 v.C. Maya's, 400 tot 1546, 1697, 2015 Azteken, 1100 tot 1521 Inca's, 1200 tot 1572 Het begin van de Europese overzeese expansie. Inca's Azteken Maya's, 400 tot 1546, 1697, 2015 schrift en taal Stadstaten wiskunde, sterrenkunde en architectuur. Milieu Het begin van de Europese overzees expansie Na de val van Constantinopel in 1453, werden de handelsmogelijkheden met het Midden-Oosten en Azië ernstig belemmerd. Landen moesten zelf een manier vinden om aan hun specerijen en kruiden te komen

Conclusie: de kenmerkende aspecten 'begin Europese overzeese expansie' en 'nieuwe wetenschappelijke belangstelling' versterken elkaar. Begin Europese expansie (tijdvak 5) is het terrein van de Portugezen en Spanjaarden. De Engelsen, Nederlanders en Fransen komen we pas aan het eind van de 16e eeuw tegen Dit was het begin van de staatsvorming, de ontwikkeling waarbij een gebied meer als een eenheid wordt bestuurd door een overheid vanuit een hoofdstad. Renaissancetijd/de tijd van ontdekkers en hervormers 1500 - 1600 18. Het begin van de Europese overzeese expansie Rond de 15e eeuw kenden de Europeanen maar een klein deel van de aarde

5a het begin van de Europese overzeese expansie . In de 15e eeuw maakten de Turks-Osmaanse veroveringen een einde aan de Europese handel in het oostelijk Middellandse Zeegebied. Op zoek naar goud en om specerijen uit Oost-Azië te halen verkenden Portugezen en Spanjaarden als eersten de kusten van Afrika, Azië en Amerika Samenvatting Samenvatting KA 18, Het begin van Europese overzeese expansie, Geschiedenis. In dit document vind je een van 49 kenmerkende aspecten van Geschiedenis. Het document is helemaal nagekeken door een docent en bevat correcte en volledige informatie. Waar nodig is een afbeelding gebruikt en het document is incl. kernbegrippen met uitleg en VOGGP&period. 18 Het begin van de Europese overzeese expansie. 19 a Het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance; b en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. 20 Een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid. 21 De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had

• 'het begin van de Europese overzeese expansie/ 'het veranderende ' mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling' (of een omschrijving daarvan) 1 • want door de ontdekkingsreizen konden Europese landen hun gebied uitbreiden / want Columbus onderzoekt of de wereld rond is door naa De geleerden in Constantinopel vluchtten naar Italie en namen hun Griekse manuscripten mee. De veranderingen die eerst alleen tussen de geleerden waren, sloegen nu ook op de burgers over. - Het begin van de Europese overzeese expansie. In deze tijd begon de Europese overzeese expansie. In 1493 verdeelde Paus Alexander VI de wereld in tweeën Kenmerk 18Het begin van de Europese overzeese expansieLes 25: begin Europese expansie. Eerste Expansie. De Portugezen vestigden . factorijen. op verschillende plaatsen in Azië en Afrika. Vanuit zo'n handelspost werd(en) Handel gedreven. Schepen bevoorraad. Missie bedreven

Tekstplankjes nl Hoe zetten wij de tekst op hout - YouTube

KA 16 - De expansie van de christelijke wereld naar 46 buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten KA 17 - Het begin van staatsvorming en centralisatie 48 TIJDVAK 5 51 KA 18 - Het begin van de Europese overzeese expansie 52 KA 19 - Het veranderende mens- en wereldbeeld van 54 de renaissance en het begin van een nieuw Het begin van de Europese expansie overzee. 5.4. De protestantse reformatie had splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg. 5.5. Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat. Beeldenstorm Calvinisme expansie humanisme Luther Nederlandse Opstand ontdekkingsreize - Het begin van de Europese overzeese expansie. - Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. - Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme

Minecraft Survival Part 1 -Het Begin- (Dutch) - YouTube

Europese overzeese expansie - Lesmateriaal - Wikiwij

In plaats van de video kun je ook leerlingen de detectives laten zijn: bekijk daarvoor de werkvorm hieronder. Leerdoel. Je beschrijft voorbeelden uit de eerste fase van de Europese expansie. Actieve werkvormen. Lestip 1: Bronnenonderzoek. Verdeel de klas in teams van vier leerlingen. Geef elk team vier bronnen. Ieder teamlid leest aandachtig. Europese Expansie. Van Columbus tot James Cook. Tijdens deze lezing neem ik u mee vanaf het begin van de Europese 'ontdekkingsreizen'. Door de eeuwen heen heeft de mens een hoop gereisd. Om pragmatische, economische of religieuze redenen ging men op zoek naar andere gebieden,. * het begin van de Europese expansie (de tijd van ontdekkers en hervormers) EN * het ontstaan van handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie (de tijd van regenten en vorsten) Belangrijk: de uitbreiding van de Europese macht en invloed op de wereld ontwikkelde zich tijdens TWEE tijdvakken: de tijd van ontdekkers en hervormers (1500. SLO Leerdoelenkaart geschiedenis: gedifferentieerde beheersingsniveaus voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs : 6.1. Ontstaan van handelskapitalisme en begin van een wereldeconomie. 6.1.1. Je herkent de overzeese expansie en het begin van een wereldeconomie aan de hand van de VOC. 6.1.1. Je beschrijft de overzeese expansie en het Tijdvak 5 Tijd van Ontdekkers en Hervormers (renaissance, 16e eeuw) Het mens en wereldbeeld van de renaissance en de hernieuwde oriëntatie op de klassieke oudheid Het begin van de Europese overzeese expansie De splitsing van de kerk in West-Europa Het ontstaan van de Nederlandse staat. Tijdvak

In dit document vind je een van 49 kenmerkende aspecten van Geschiedenis. Het document is helemaal nagekeken door een docent en bevat correcte en volledige informatie. Waar nodig is een afbeelding gebruikt en het document is incl. kernbegrippen met uitleg en VOGGP. Dit is stof voor het CE Aan de hand van literatuur en verschillende vroegmoderne bronnen worden in dit werkcollege deze verschillende aspecten van de maritieme geschiedenis van de Nederlandse Republiek verkend. Hierbij zal worden onderzocht voor wie en op welke manier de Nederlandse maritieme expansie daadwerkelijk een Gouden Eeuw bracht 5.2. Het begin van de overzeese Europese expansie. 5.3.De Reformatie en de splitsing in de christelijke kerk. 5.4. De Opstand en het ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staat. 2.2.1. Je geeft voorbeelden van de Griekse en Romeinse bouwkunst en beeldhouwkunst. 2.3.1. Je beschrijft hoe het christendom ontstond. 2.3.2

Het begin van de Europese overzeese expansie

het begin van de Europese overzeese expansie. uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekolonies en de daarmee verbonden Trans-Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme. de moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie de expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten; het begin van staatsvorming en centralisatie; Tijdvak 5 Tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) De Zestiende Eeuw Kenmerkende aspecten: Het begin van de Europese overzeese expansie. Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance.

Deel V: de Europese overzeese expansie Hoofdstuk 1: motieven, voorwaarden, middelen. VMT: verandering verhouding W-Z deel van Europa <-> rest v/d wereld - Tweede helft, vijftiende eeuw = Europese schepen doorkruisten de oceanen + stichting koloniale imperia o Afrika, Amerika & Azië o = de Europese overzeese expansie - Gevolg = intensivering wereldwijde handelscontacten, migraties, culturele. 16 De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de Kruistochten 17 Het begin van staatsvorming en centralisatie Tijdvak 5 Tijd van Ontdekkers en Hervormers 18 Het begin van de Europese overzeese expansie 19 a Het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance b en het begin van een nieuwe. De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid; De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk tot gevolg had 1. Inleiding. Dit tijdvak speelde zich af van 1500 tot 1600 na Chr. en wordt ook wel de Vroeg Moderne Tijd genoemd. Kenmerkend aan deze tijd is o.a. het begin van de Europese overzeese expansie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1: Europese expansie

Het begin van de Europese overzeese expansie. 19. Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. 20. De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid. 21. De protestantse Reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. 22 Pakhuizen aan het water sluit aan bij: Tijdvakken. Tijd van regenten en vorsten, 1600-1700. Kenmerkende aspecten. de opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving; wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie; het begin van de Europese overzeese. Je kent de feiten, bent in staat deze te plaatsen in het licht van de tijd en kunt je bronnen kritisch beoordelen. Kortom, je hebt een kritische geest ontwikkeld en je algemene ontwikkeling een flinke impuls gegeven. Je leert o.a. over het begin van de Europese overzeese expansie De Tachtigjarige Oorlog markeert niet alleen het ontstaan van Nederland, het was ook het begin van de Nederlandse militaire geschiedenis. Dit boek is het eerst

Kenmerkende aspecten: Het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuw soort wetenschappelijke belangstelling; Een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid; Het begin van de Europese expansie overzee; De protestantse reformatie en de resulterende splitsing van het christendom in West-Europa; Het Spaans-Nederlandse conflict dat. -Het begin van de Europese overzeese expansie.-Waarom de mensen juist nu landen gingen ontdekken: Tussenhandel maakte de producten heel duur, het was veel voordeliger om de producten zelf op te halen uit de landen. Door ontdekkingsreizen wilden koningen hun macht en status uitbreiden Met deze opdracht verkennen leerlingen de push- en pullfactoren van migratie van Europese kolonisten naar Amerika. Leerdoel. Je beschrijft voorbeelden uit de eerste fase van de Europese expansie. De werkvorm. Maak met de leerlingen een brainstorm of woordweb over waarom kolonisten uit Europa vertrekken en naar Amerika verhuizen In het Nederlands is er weinig literatuur verkrijgbaar die de verworvenheden van mensen van Afrikaanse afkomst belicht. In dit boek behandelt Djehuti-Ankh-Kheru de geschiedenis van de oude klassieke Afrikaanse beschavingen, het ontstaan van de transatlantische slavernij en de Westerse koloniale imperiums, het Zwarte verzet tegen slavernij, de afschaffing van de slavernij en het werk en de. Het succes van lithium stimuleert het VK in de Europese batterijrace. Waarschuwing voor eigendommen als GDPR-inbreuken toenemen. DMDModular versnelt overzeese expansie. 16 september 2019, 09: 54 Een Amerikaanse tak van het bedrijf zal begin oktober worden aangekondigd

Samenvatting Geschiedenis Kenmerkende Aspecten (pilot

Het Verenigd Koninkrijk was tussen 1973 en 2020 lid van de Europese Unie. Ook bepaalde overzeese gebieden van lidstaten zijn deel van de Europese Unie, maar niet allemaal. De voorloper van de Europese Unie werd opgericht in 1951, toen er nog zes landen lid waren. In 1957 kwamen daar andere Europese gemeenschappen bij Het begin van de Europese overzeese expansie (de uitbreiding van het land). Het veranderde mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. In de renaissance gingen mensen anders denken over de wereld en de mens De handelsrelaties van het Makassaarse rijk volgens de Notitie van Cornelis Speelman uit 1670 uitgegeven door J. Noorduyn I Inleiding 1 Het Makassaarse rijk. De opkomst van het Makassaarse rijk in de zestiende eeuw, zijn bloei gedurende tweederde van de zeventiende eeuw, en zijn ondergang daarna, hielden nauw verband met ontwikkelingen in de commerciële geschiedenis van de Indonesische archipel - de expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten;- het begin van staatsvorming en centralisatie. Renaissancetijd / de tijd van ontdekkers en hervormers . Voor tijdvak 5 gelden de volgende kenmerkende aspecten: het begin van de Europese overzeese expansie De uitbreiding van de Spaanse macht in Amerika is een voorbeeld van het begin van de overzeese Europese expansie. Portugees handelsrijk in Azi.

Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600

Het slavenschip Leusden. Op 1 januari 1738 verging voor de monding van de Marowijnerivier in Suriname het slavenschip Leusden van de West-Indische Compagnie (WIC). Van de 716 in Afrika ingescheepte gevangenen overleefden er slechts 16 de ramp. Hoewel het ongetwijfeld de grootste tragedie is uit de Nederlandse scheepvaarthistorie, is deze ramp vrijwel onbekend het begin van de Europese overzeese expansie . 19. het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling . 20. de hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid . 21

het begin van staatsvorming en centralisatie De tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) •het begin van de Europese overzeese expansie •de Opstand en het ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staat •veranderend mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuwe weten-schappelijke belangstelling •het begin van. 1 1500-1800: Europese expansie en de VOC 1.1 Oriëntatiekennis. Kenmerkend voor de zestiende eeuw is het begin van de Europese overzeese expansie. Oorzaak van deze onderzoekstochten zijn onder andere het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling

Dutch famine of 1944–45 - Wikipedia

De vijf kenmerken: - Het begin van de Europese overzeese expansie - Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin. van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling - De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid - De protestantse reformatie die de splitsing van de christelijke kerk ik West-Europa. tot. een Europese Investeringsbank (EIB) voor het vrijmaken van nieuwe middelen voor de economische expansie van de EEG. Instellingen. In het kader van het Verdrag werden instellingen en besluitvormingsmechanismen ingesteld die het mogelijk maken zowel nationale belangen als een gemeenschappelijke visie te vertegenwoordigen

Big Journeys Begin With Small Steps Stock IllustrationMauna Loa World Biggest Volcano Erupts Amazing - YouTube

Het begin van de Europese expansie overzee

Toelatingseisen voor de recruten: ze moesten gezond, ongehuwd, tussen de 18 en 36 jaar oud en minimaal 1.55 groot zijn. Het aandeel van Nederlandse militairen liep daardoor langzaam maar zeker op, tot zo'n driekwart van het Europese contingent op het eind van de 19e eeuw. Tegelijkertijd groeide het KNIL ook als geheel sterk uit Het begin van de Europese overzeese expansie. 20. De hernieuwde orientatie op het ergoed van de klassieke oudheid. 21. De protestantse reformatie die de splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. 22. Het conflict in de Nederlanden, dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat Ze hebben een basiskennis van fenomenen zoals Europese overzeese expansie sinds de 15e eeuw, imperialisme en opkomst en verval van (wereld)rijken, de Koude Oorlog etc. • Verdere ontwikkeling van de lessenreeks: Binnen het fenomeen van Europese overzeese expansie gaan leerlingen op zoek naar gelijkenissen e Van de zogenoemde militaire revolutie die zich in de zestiende eeuw in het Europese krijgsbedrijf voordeed zien de auteurs ook invloeden op de overzeese ontwikkelingen die zij beschrijven. Zo heeft het ontstaan en gebruik van het oceaanwaardige zeilschip dat scheepsgeschut voerde een grote rol gespeeld in de verwerving van een machtspositie overzee 16. de expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten; 17. het begin van staatsvorming en centralisatie. Voor tijdvak 5 gelden de volgende kenmerkende aspecten: 18. het begin van de Europese overzeese expansie; 19. het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuw

Vanaf 1500 verspreidde de renaissance zich vanuit Italië over Europa. Dit markeert het begin van de vroegmoderne tijd (1500-1800). Renaissance: vernieuwing van de Europese cultuur van de 15e eeuw met een herboren belangstelling voor de Grieks-Romeinse cultuur. Het humanisme omstreeks 1500. Het humanisme speelde een grote rol in de renaissance Het eerste hoofdstuk beschrijft het begin van kolonialisme en verklaart de term van het Europese moderne kolonialisme dat met de belangrijkste koloniale mogend-heden is verbonden. Aan het einde van het hoofdstuk houd ik me met de dekolonisatie volgens de wereldmaatstaf bezig Ga met de leerlingen in discussie over het wel/niet wijzigingen van de naam van het spel. Laat een deel van de leerlingen de rol van voorstander op zich nemen, Het begin van de overzeese Europese expansie V.2.1. Standplaatsgebondenheid Gebruik Inspireren Verdiepen Begrippen ontdekkingsreizen. De kwantitatieve economische geschiedschrijving van Indonesië in vogelvlucht, L.J. Touwen. De afgelopen vijfentwintig jaar heeft de analyse en bewerking van gegevensbestanden een belangrijke bijdrage geleverd aan de economische geschiedschrijving van het koloniale Nederlands-Indië

Animatie van de geschiedenis van de aarde : verschuiving

KA 18: Het begin van Europese overzeese expansie - YouTub

Het begin van de Europese overzeese expansie. Het gaat hier over twee nieuwe ontwikkelingen : ontdekkingsreizen (al gestart in de 15e eeuw) en . kolonisatie (vanaf de 16e eeuw, allereerst in Amerika). Oorzaken/drijfveren voor ontdekkingsreizen overzee De Bronstijd in Europa volgde op het Neolithicum in Europa.Het begin lag afhankelijk van de locatie vanaf omstreeks 3000 v.Chr. in de Kaukasus tot 1700 v.Chr. in Scandinavië.Ze eindigde omstreeks 800 v.Chr. met het begin van de IJzertijd in Europ

Torre de Belém - Toegangspoort van Lissabon | We ️️ Heart

16 De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de Kruistochten 17 Het begin van staatsvorming en centralisatie 18 Het begin van de Europese overzeese expansie 19 a Het veranderende mens­ en wereldbeeld van de Renaissance b en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belang­ stelling 20 Een hernieuwde. Pas in de loop van de jaren 1840 was kapitalistisch winstbejag niet meer het enige motief voor overzeese expansie, over de bestaande discussie over het exacte begin van deze ontwikkeling volgt later meer. In eerste instantie gingen geopolitieke belangen in toenemende mate een rol spelen. De Scramble for Africa was hiervoor exemplarisch

Een veranderende wereld - Vandaag is de geschiedenis van

Behorend bij kenmerkend aspect: Begin van Europese overzeese expansie Behorend bij canonvenster: Karel V Uitvindingen (techniek, schepen, kompas) maken zeereizen buiten de kust mogelijk, Portugese en Spaanse ontdekkingsreizigers (Columbus, Diaz, Da Gama, Magalhães), ontdekkingsreizen langs Afrika naar Azië en naar Amerika, gevolge Geschiedeniswerkplaats - 0 Kenmerkende aspecten 1-6 - PriyeshJ12 woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

Geschiedenis Kolonisatie

De afstand tussen het moederland en de overzeese gebiedsdelen was gigantisch en de middelen waren relatief beperkt. begin twintigste eeuw de Indonesische archipel geheel onder Nederlands gezag. Ten tijde van het cultuurstelsel waren de Europese bestuursambtenaren vooral belast met het toezicht op de produktie van exportgewassen sinds het begin van de jaren 2000. toch blijven zij nog relatief marginaal - zij staan in voor minder dan 25% van de mobiliteit - en alles samen zijn zij niet in staat om alleen de algemene verhoging van het reizigers- en goederenverkeer op te vangen. De analyse toont ook aan dat de toename van het wegverkeer ongelij De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) 22 jaar na de Eerste Wereldoorlog begon in Europa de Tweede Wereldoorlog, een conflict dat nog omvangrijker zou zijn en ten minste 60 miljoen doden als gevolg had. In dit artikel lees je wat de voedingsbodem was voor de Tweede Wereldoorlog, hoe de oorlog verliep en welke gevolgen er aan te wijzen zijn Tussen mandaat en kolonie. Rwanda, Burundi en het Belgisch bestuur in opdracht van de Volkenbond (1916-1932). Tijdens de hoogdagen van het Europese imperialisme in Centraal-Afrika, op einde van de negentiende - begin van de twintigste eeuw, spraken weinig Centraal-Afrikaanse landen zo tot de verbeelding als Rwanda en Burundi. Op deze voormalige Duitse koloniën rustten hoge economische.

Het begin van de oorlog | LISSchooltv: Redders bij de watersnoodramp van 1953 - Zuid

het begin van de Europese overzeese expansie. H5. het veranderde mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. H5. de hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid. H5. de protestantse Reformatie die splitsing van de katholieke kerk in West-Europa tot gevolg had. H5 Veel interessante onderwerpen worden behandeld waaronder de renaissance, reformatie, boekdrukkunst, Europese overzeese expansie en het conflict in de Nederlanden. Verdiepend wordt er ingegaan op Erasmus en Willem van Oranje. Regenten en vorsten: 1600 - 1700. De economische en culturele bloei van de Nederlandse republiek. VOC. Wereldhandel Dankzij de goede verstandhouding met Portugal en als onderdeel van het Spaanse wereldrijk waren onze gewesten van bij het begin actief aanwezig in de overzeese expansie. Zuid-Nederlandse uitwijkelingen vestigden zich als handelaars en planters, huursoldaten, ambachtslui, diamantairs, kunstenaars en missionarissen op de Atlantische Eilanden, in Indië en in Latijns-Amerika Het antwoord hangt af van de wijze waarop het begrip imperialisme moet worden gedefinieerd. Daar hebben historici halve bibliotheken over volgeschreven - al sinds het begin van deze eeuw, en meer speciaal na 1945, toen het tijdperk van de dekolonisatie begon en het bezit van overzeese gebiedsdelen met terugwerkende kracht alsnog in moreel diskrediet raakte aan: de heer Jeppe TRANHOLM -MIKKELSEN, secretaris -generaal van de Raad van de Europese Unie Nr. Comdoc.: COM(2018) 758 final Betreft: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK E N HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ Waarschuwingsmechanismeverslag 2019 (opgesteld overeenkomsti De documentatie en studie van wat het land en de bewoners in de oorlog van 1940-1945 is aangedaan, krijgt van de overheid en de wetenschap ruime steun. Maar over de noodzaak van studie of openbaarmaking van wat de Nederlanders in hun eigen aanvalsoorlogen in de koloni‰n hebben aangericht, met ramingen van de aantallen slachtoffers van de 'Europese expansie', spreekt niemand

 • SEO betekenis.
 • 's heeren loo ermelo nieuws.
 • ARK: Survival Evolved free.
 • Gietvloer over plavuizen zelf doen.
 • Rebecca miller ronan cal day lewis.
 • Bush bier Caractère.
 • Parrotia persica dakboom.
 • Postkantoor open op zondag.
 • Antikraak Roermond.
 • Godzilla live Eminem.
 • Porselein lied.
 • Asbest dak gevaarlijk.
 • LSU Basketball.
 • 10 duurste gitaren ter wereld.
 • TBI Fit.
 • Parrotia persica dakboom.
 • Mijnkreft 6.
 • Piranha Efteling ongeluk.
 • Golfbaan boeken.
 • Fotolijst 40x50 Blokker.
 • Www prolife nl Zorggids.
 • Woord van de dag app.
 • Aardappelen bewaren na oogst.
 • Bouwverlof 2017.
 • Only human chords.
 • Café au lait vlekken op latere leeftijd.
 • Wikipedia Jesse Owens.
 • Fibromyalgie en ziekte uitkering.
 • Jumbo menukaart.
 • Kerstdorp maken van piepschuim.
 • Verkort traject Sociaal werk.
 • Engelse adellijke voornamen.
 • Faux fur jas Roze.
 • Mini pampasgras snoeien.
 • Portemonnee heren stof.
 • Ben ik genderneutraal test.
 • GPS delen met iPad.
 • Bayern spelers 2017.
 • Hörmann HSE2 868 BS handleiding.
 • Glazenwasser De Bilt.
 • In Utero wiki.