Home

Vast uurrooster voltijds

Kwaliteitsmedewerker - Dekeyzer - Ossaer

Het vast deeltijds werkrooster situeert zich immers volledig binnen het voltijds uurrooster dat in het arbeidsreglement wordt vermeld. Indien een deeltijdse werknemer in deze onderneming daarentegen niet enkel van maandag tot en met donderdag van 9u-12u en van 13-16u werkt, maar ook op zaterdag van 8u-12u, dan zal dit vast deeltijdse werkrooster wél in het arbeidsreglement moeten worden vermeld Dankzij variabele uurroosters vang je piekperiodes en dalperiodes moeiteloos op. Ontdek hier wat je allemaal moet weten. Voor je voltijdse medewerkers vermeld je in je arbeidsreglement daarnaast ook alle mogelijke toepasselijke voltijdse werkroosters en de bekendmakingsregels daarvan

Vacature Verpleegkundige operatiekwartier AZ Herentals in

Deeltijdse arbeid - Vaste werkroosters - Federale

Het is dus te eenvoudig om te besluiten dat het arbeidsreglement vanaf 1 oktober 2017 geen enkel vast deeltijds uurrooster meer moet bevatten. Bijvoorbeeld: De voltijdse werknemers werken van maandag tot en met donderdag van 8u - 12u en van 13u - 17u en op vrijdag van 9u - 12u en van 13u - 16u Voltijds - Vast arbeidsregime en vast uurrooster. Arbeidsovereenkomst voor arbeiders - Onbepaalde tijd - Voltijds. Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/20/202

De overstap van een vast naar een variabel uurrooster geeft u niet het recht om vol­komen willekeurig haar werkuren te be­pa­len. U kunt slechts een uurrooster opleggen dat in het ar­beids­reglement voorzien is. Dit betekent dat u alle mo­ge­lijke uurroosters die u wilt toepassen voor­af in dat arbeidsreglement moet opnemen Wanneer de werkgever een deeltijdse werknemer tewerkstelt met een vast werkrooster dat zich niet volledig situeert binnen het voltijds uurrooster dat in het arbeidsreglement is opgenomen, dan zal dit vast deeltijds werkrooster afzonderlijk moeten worden vermeld in het arbeidsreglement Een vast uurrooster gebruik je wanneer je precies weet welke dagen je medewerker dient te werken en hoeveel uur per dag. Bovendien kan het volledige uurrooster meerdere weekschema's bevatten die elkaar afwisselen, met een maximale duurtijd van 13 weken

Variabele uurroosters: dit moet je weten - Acert

Deeltijdse arbeid: vaste uurroosters - Beso

Een werkgever die de uurroosters van zijn deeltijdse werknemers niet afficheert, moet hen voltijds betalen. Het leek nochtans vast te staan dat voltijdse tewerkstelling een onweerlegbaar vermoeden was, en dat de werkgever het tegenbewijs dus niet moest leveren combinatie van een flexibele arbeidsregeling en een cyclisch werkrooster geeft een vast uurrooster (**) Voltijdse medewerkers die 40 u per week doen en die in het kader van de arbeidsduurvermindering tot 38 u, vrije dagen nemen, worden in de categorie vaste arbeidsregeling opgenomen. Versie 09052011 6 VAST WERKROOSTER (*) dagen en uren waarop word Voltijds. Alleen het is niet voor mij alleen, ook voor mijn collega's en enkele werken er ook deeltijds. De meesten zijn er voltijds. De ene keer moet je om half 8 beginnen de andere keer om 11u. Weer een andere keer om 13u, dan weer om 9u Opmerking: Alle uurroosters, zowel de voltijdse als de deeltijdse, moet ook in het arbeidsreglement worden vermeld. Aangezien deze verplichting algemeen geldt, voor alle werknemers, gaan wij hier niet verder op in. Registratie van afwijkingen op de uurroosters. Het gebeurt uiteraard ook wel eens dat een werknemer buiten zijn normale uurrooster.

Nanny te Turnhout (30u/38) - PROJECT INGENIEUR HVAC-SAN

Deeltijdse werknemers met een vast uurrooster. De deeltijdse werknemers met een vast uurrooster hebben slechts recht op de feestdagen en vervangingsdagen die vastgelegd werden voor de voltijdse werknemers indien deze samenvallen met een dag waarop ze prestaties moeten leveren uit hoofde van hun werkregime, zoals opgenomen in hun arbeidsovereenkomst Wij stellen vast dat er de laatste tijd heel wat controles gebeuren op de uurroosters van deeltijdse medewerkers. Wanneer wijkt de werknemer af van zijn uurrooster? werkt op andere uren dan voorzien werkt tijdens zijn pauze werkt op andere dagen dan vermeld in het uurrooster In praktijk komen er dus heel wat afwijkingen voor. Ieder Vacatures Zorgkundige vast uurrooster in Mechelen. Werk zoeken binnen 85.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Mechelen. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Zorgkundige vast uurrooster - is makkelijk

Dat wil zeggen: de uren waarop gewerkt zal worden. Beide kunnen vast of variabel zijn. Als deeltijdse werknemer geniet je dezelfde bescherming als voltijdse werknemers. Mits uitzonderingen moet de arbeidsregeling ten minste 1/3 van de voltijdse arbeidsduur bereiken Is een voltijds uurrooster bij u bv. 38 uur per week, dan is iemand die 37,5 uur per week werkt dus ook een deeltijdse werknemer. Het gaat dus m.a.w. niet alleen om de halftijdse werknemers (zij die alleen 's morgens werken bv.) , maar om iedereen met een afwijkende regeling, bv. uw secretaresse die woensdagmiddag thuis is en de andere dagen een uurtje vroeger stopt Voor de eigenlijke uurroosters kan u eenvoudig verwijzen naar het arbeidsreglement dat alle uurroosters verplicht behelst. Deeltijdse arbeidsovereenkomst na 1 oktober Of uw medewerker telkens op dezelfde dagen werkt met eenzelfde uurrooster (vast werkrooster) dan wel volgens een wisselend uurrooster (variabel werkrooster) speelt vanaf 1 oktober een grote rol in de opmaak van het contract Dat rooster kan vast of variabel zijn. Vast werkrooster. Het werkrooster is vast als de dagen en uren van de prestaties identiek zijn voor een week of in een cyclus langer dan een week. Voorbeeld 1: in de overeenkomst is een vast werkrooster van 20 uur voorzien, gespreid over een week: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8 uur tot 13 uur

Bij een vast uurrooster is in de arbeidsovereenkomst bepaald hoeveel uren wekelijks gepresteerd moeten worden en op welke dagen en uren deze prestaties vallen. Wanneer een deeltijdse werknemer volgens een vast uurrooster minder dan 5 dagen per week werkt, dan heeft hij slechts recht op een feestdag als deze samenvalt met zijn gewone werkdag Glijdende uurroosters kunnen ingevoerd worden voor voltijdse werknemers en deeltijdse werknemers met een vast uurrooster. Met onze bijlage bij het arbeidsreglement kan u dit systeem vlot en correct invoeren in uw onderneming. Een vademecum begeleidt u bovendien bij iedere stap. Download meteen de bijlage bij het arbeidsreglement en het vademecum Voor de voltijdse uurroosters verandert er trouwens niets. Elk voltijds rooster dat u gebruikt of wenst te gebruiken moet nog steeds in uw arbeidsreglement zijn opgenomen. Vaste deeltijdse roosters blijft u duidelijk in de arbeidsovereenkomst vermelden, maar hoeven dus niet meer in uw arbeidsreglement te staan Flexibel werken dekt vele ladingen: van glijdende uren, thuiswerk tot ploegenarbeid en flexibele of variabele uurroosters. Ontdek de mogelijkheden

- Aanvullen van rekken- Kassawerk - Klanten adviseren- Toezien op orde en netheid Vast uurrooster dat niet wekelijks wijzigt .Weekend werk om de 2 weken, valt te bespreke ⇒ Wanneer een voltijdse werknemer bijvoorbeeld van maandag t.e.m. vrijdag werkt, kan een deeltijds uurrooster dat prestaties voorziet van maandag t.e.m. woensdag aan dit voltijds rooster gekoppeld worden. Dit is niet het geval voor een deeltijds uurrooster dat prestaties voorziet op zaterdag. Gekoppeld uurrooster Vacatures Voltijds optie vast in 8580 Avelgem. Werk zoeken binnen 96.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in 8580 Avelgem. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Voltijds optie vast - is makkelijk Voltijdse arbeidsovereenkomst Tenzij anders is bepaald, wordt een arbeidsovereenkomst voltijds gesloten, dus voor de (wekelijkse) maximale werkduur van de onderneming. In principe is de normale werkduur 38 uur per week (gemiddeld, op jaarbasis) hetzij voltijdse prestaties (vast uurrooster, variabel uurrooster); hetzij om beide arbeidsregelingen (voltijds en deeltijds). In zijn Instructies aan de werkgever geeft de RSZ de volgende voorbeelden: Voorbeeld 1: In onderneming A werken de voltijders (38u) in een 5-dagenregeling. De deeltijdse werknemers (19u of 30u) werken ook in de 5.

Lex4You - Voltijds - Vast arbeidsregime en vast uurrooster

De voltijdse krachten werken van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10 en 22 uur. De deeltijdse medewerkers hebben allebei een vast werkschema: voor de eerste is dat van 17 tot 22 uur, voor de tweede van 8 tot 14 uur. Paul moet dus enkel het uurrooster van zijn tweede deeltijdse medewerker vermelden in zijn arbeidsreglement Daardoor weet je slechts enkele dagen vooraf wanneer je moet werken. Pas dus op als je zo'n contract tekent, zorg dat er altijd een vast uurrooster in staat tenzij je bewust voor een flexibel uurrooster kiest! Voor de uren die je niet werkt tegenover een voltijds uurrooster, kan je soms nog een aanvulling krijgen van de werkloosheid Voltijdse werknemers hebben recht om al deze feestdagen en vervangingsfeestdagen op te nemen. Maar hoe zit de vork in de steel voor deeltijdse werknemers? Deeltijdse werknemers met een vast uurrooster. Deeltijdse werknemers met een vast uurrooster hebben recht op de feestdagen die samenvallen met hun gewoonlijke activiteitsdag De controle op deeltijdse arbeid wordt opgevoerd. Daarom brengen we u enkele belangrijke regels in herinnering. Enerzijds moeten bepaalde openbaarheidregels en voorschriften inzake het bijhouden van afwijkingen gerespecteerd worden. Anderzijds wordt ook de minimale arbeidsduur gecontroleerd. Openbaarmaking van de deeltijdse uurroosters Om zwartwerk tegen te gaan, moeten de werkgevers die. De wet werkbaar en wendbaar werk uit 2017 bepaalt dat deeltijdse werknemers met een vast uurrooster kunnen werken met een glijdend uurrooster.; Deeltijders met een variabel uurrooster kunnen niet werken volgens een glijdend uurrooster.; De doelstelling van beide systemen is immers niet compatibel

De voltijdse werknemers in deze onderneming werken van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u. Het uurrooster van de deeltijdse werknemer is inpasbaar in de arbeidstijd die in het arbeidsreglement is vastgesteld voor de voltijdse werknemers Vacatures Uurrooster zelf te bepalen in 8430 Middelkerke. Werk zoeken binnen 98.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in 8430 Middelkerke. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Uurrooster zelf te bepalen - is makkelijk werkt voltijds (vast of variabel uurrooster) ja: ja: werkt deeltijds (vast uurrooster) minstens 4/5: ja (proportioneel)* ja (proportioneel)* tussen 1/2 en 4/5: ja (proportioneel)* Opgelet: alleen voor beroepsopleidingen waarbij minstens 1 lesuur samenvalt met de werkuren. nee: werkt deeltijds (variabel uurrooster) ja (proportioneel)* ja. Studentenovereenkomst - arbeiders - deeltijds - vast uurrooster minimum 4 uur Studentenovereenkomst - arbeiders - voltijds Vervangingsovereenkomst ter vervanging van een werknemer in progressieve werkhervatting - deeltijd

Van vast naar variabel - mijntipsenadvies

Hoger redder - Voltijds of deeltijds - Kortrijk Type contract Je werkt binnen een vast uurrooster, 38u/week, waarbij je telkens 1 dag in het weekend werkt. Profiel Wie zoeken wij: - Je bent in het bezit van een reddersdiploma - Je staat open om jou altijd verder bij te schole Studentenovereenkomst - bedienden - voltijds/deeltijds1 Author: Els Rutten Last modified by: Jens Derycke Created Date: 12/29/2016 9:19:00 AM Company: Hewlett-Packard Company Other titles: Studentenovereenkomst - bedienden - voltijds/deeltijds Vacatures Voltijds optie vast in 9031 Drongen. Werk zoeken binnen 97.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in 9031 Drongen. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Voltijds optie vast - is makkelijk Voltijdse werknemers hebben recht op 10 feestdagen per jaar, maar dat geldt niet altijd voor deeltijdse werknemers. Het recht op de feestdag voor een deeltijdse werknemer hangt af van het vaste of variabele karakter van zijn/haar uurrooster. Deeltijdse werknemers met een vast uurrooster Voltijds uurrooster. Vrij op woensdag, donderdag, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag. Aanbod. Vast voltijds contract Verloning overeen te komen Tof team Prachtige werkplek; Solliciteren. Adres van de werkplek: Dorpsstraat 1 De Haan - Klemskerke Solliciteren: Bauwens Stijn 059/23517

Video: Deeltijdse arbeid - Federale Overheidsdienst

Het uurrooster van een medewerker - Officient Help Cente

Legal Plus HR Solutions Zijn al jouw uurroosters

Na een geslaagde interimperiode maak je kans op een vast contract. Ben jij de Verkoopmedewerker charcuterie supermarkt voltijds m/v/x die wij zoeken? Aarzel niet langer en solliciteer onmiddellijk door op de blauwe knop te klikken. Een eerste selectie gebeurt op basis van CV ProfielVoor een schoonmaakbedrijf in de regio van Roeselare zijn we op zoek naar een voltijdseSee this and similar jobs Join now Sign in. Schoonmaak voltijds optie vast (m/v) Roeselare, Flemish Region, Belgium. Apply on company website. Schoonmaak voltijds optie vast (m/v) Konvert (uurrooster, plaats,) invullen en de betrokkenen. - Je kan werken in een flexibel uurrooster en in het week-end - Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands. - Je hebt kennis van vleeswaren, charcuterie en ervaring met een snijmachine Aanbod Aanbod: - Voltijdse job in een flexibel uurrooster 35u - Interimcontract met kans op vast contrac Voor onze klant, regio Kortrijk, zijn wij op zoek naar een gemotiveerde redder met reddersdiploma. Je wordt tewerkgesteld in het splinternieuwe zwembad in Kortrijk. Je werkt binnen een vast uurrooster, 38u/week, waarbij je telkens 1 dag in het weekend werkt. Profiel Wie zoeken wij: - Je bent in het bezit van een reddersdiplom

Variabel uurrooster in voltijds regime. Na een geslaagde interim-periode, ligt er een vast contract voor je klaar. Lees dan zeker deze vacature! 24 dagen geleden. Vacature opslaan Geen interesse Rapporteer vacatur Lees dan zeker verder! Je zal werken in de slagerij afdeling van de supermarkt. Je zal aan de slag gaan met de snijmachine en hebt hier dan ook al ervaring mee. Klanten bedienen behoort tot je dagelijks takenpakket. Je zal voltijds aan de slag gaan met een vast uurrooster. 1 op de 2 weekend kan je je vrijmaken om te werken 18 Voltijds Dringend Vast Werk vacatures beschikbaar in Lebbeke op Indeed.com. Technieker (m/v), Winkelmedewerker (m/v) en meer Voltijds, vast contract voor een job in een bruisend restaurant in hartje Gent. Je komt terecht in een hecht teamvan spontane, sociale en hardwerkende collega's. Daarnaast heb je ook nog op zondag en..

Fiches - Secure

Voor een supermarkt regio Oostende / De Haan zijn we op zoek naar een voltijdse medewerker als verantwoordelijke op de zuivelafdeling. Je bent verantwoordelij Een deeltijdse werknemer met een vast uurrooster die net als de voltijdse werknemers 5 dagen per week werkt, heeft recht op alle feestdagen. Het loon wordt dan berekend op basis van het aantal uren dat de werknemer die dag normaal gezien had moeten werken Het stelsel van glijdende werktijden kan voor twee categorieën van werknemers worden toegepast:. voltijdse tewerkgestelde werknemers;; deeltijds tewerkgestelde werknemers met een vast rooster.Glijdende werktijden zijn daarentegen niet verenigbaar met een variabele deeltijdse arbeidsregeling, aangezien in die situatie de werkgever zelf het arbeidsrooster bepaalt en meedeelt aan de werknemer En hoeveel uur mag je voltijdse medewerker werken? Acerta vertelt het je. Arbeidsduur van een voltijdse medewerker Hoeveel uren per week je voltijdse medewerker mag of moet presteren is sectorafhankelijk. Het aantal te presteren uren en dagen ligt vast in de collectieve arbeidsovereenkomst van je sector en/of je onderneming In een vast rooster liggen uw afwezigheidsdagen vast: bijvoorbeeld elke maandag of elke woensdag. Of de ene week op maandag en de andere op woensdag. Die deeltijders hebben enkel recht op de feestdagen (en de vervangdagen die voor de voltijdse werknemers werden vastgesteld), als ze samenvallen met een dag waarop ze arbeid verrichten volgens de voor hen in hun arbeidsovereenkomst opgenomen.

vooraf van zijn uurrooster in kennis worden gesteld. Voorrang voor het verkrijgen van een voltijdse betrekking Artikel 4 De deeltijdse werknemer moet op zijn verzoek bij voorrang een vacant geworden voltijdse betrekking, waarvoor hij in aanmerking kan komen, verkrijgen, in zoverre hij aan de vereiste kwalificaties voldoet en hij de voorgesteld Voor de voltijdse uurroosters verandert er trouwens niets. Elk voltijds rooster dat u gebruikt of wenst te gebruiken moet nog steeds in uw arbeidsreglement zijn opgenomen. Vaste deeltijdse roosters blijft u duidelijk in de arbeidsovereenkomst vermelden, maar hoeven dus niet meer in uw arbeidsreglement te staan Voltijdse arbeidsovereenkomst Tenzij anders is bepaald, wordt een arbeidsovereenkomst voltijds gesloten, dus voor de (wekelijkse) maximale werkduur van de onderneming. In principe is de normale werkduur 38 uur per week (gemiddeld, op jaarbasis). Deze duur kan wel verminderd worden door overeenkomsten afgesloten op het niveau van bepaalde sectoren of op het niveau van de onderneming VOORBEELD UURROOSTERS VOOR HET INVULLEN VAN BIJLAGE III 1. SEIZOENARBEIDERS Gelet op het feit dat er in de regeling seizoensarbeid gewerkt wordt met dagcontracten worden de tussen de werkgever en werkneme

Hierin vermeldt u de periode, de uit­breiding van de uren (bv. van 19 uur naar 25 uur) en het gewijzigde uurrooster. Is een deeltijdse werknemer bereid om tijdelijk extra uren te werken (maximaal voltijds), werk dan met een tijdelijke bijlage bij de arbeidsovereenkomst waarin u de extra uren opneemt Glijdende uurroosters wettelijk niet toegelaten, maar wel gedoogd. Glijdende uurroosters mogelijk voor voltijdse en deeltijdse vaste uurroosters. o voor deeltijdse werknemer met vast uurrooster: begin en einde prestaties en rustpauzes Voor voltijdse uurroosters wijzigt het zomerakkoord niets. Alle voltijdse uurroosters van toepassing in de onderneming moeten verplicht opgenomen zijn/worden in het arbeidsreglement. M.a.w. geen elke voltijdse werknemer kan tewerkgesteld zijn/worden buiten de uurroosters die zijn opgenomen in het arbeidsreglement

Deeltijdse arbeid - variabele werkroosters - Federale

 1. stens moet presteren. Naar boven. Onderwijzend personeel Opdrachtbreuk en prestatienoemers. In een prestatieregeling legt de overheid vast hoeveel uren een voltijdse lesopdracht omvat voor het onderwijzend personeel: voor leraren, begeleiders.
 2. imaal 4 uren volgens bovenstaand vast uurrooster, zijn bijkomende prestaties uitgesloten, tenzij deze rechtstreeks voorafgaan of volgen op dit rooster. Deze bijkomende prestaties geven bovendien recht op een toeslag van 50% of 100% (op zon- en feestdagen)
 3. Het wettelijk vermoeden van voltijdse tewerkstelling, van toepassing wanneer de uurroosters niet openbaar gemaakt worden, is een eenvoudig vermoeden die kan weerlegd worden met alle rechtsmiddelen. Het Hof wijst erop dat het aan de werkgever toekomt - en aan hem alleen - om dit vermoeden te weerleggen
 4. imum vier uren; Afwijking arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid - vast uurrooster -
 5. 150 Deeltijds Uurrooster vacatures beschikbaar in Antwerpen op Indeed.com. Winkelmedewerker (m/v), Horecamedewerker (m/v), Begeleider (m/v) en meer
 6. Vacature Zaalmedewerker - Voltijds of deeltijds. Onder leiding van de verantwoordelijke zaalwerkzaamheden uitvoeren. Klanten ontvangen Kanten bedienen aan tafel Serveren van gerechten en dranken Zaal mise en place en opruimen na de servic
 7. imumgrens van het 1/3-stelsel behalve bij afwijking). De wekelijkse arbeidsduur van de student bedraagt.. uren verdeeld volgens het uurrooster opgenomen in artikel 7. vast uurrooster

Wat moet u weten over deeltijdse arbeid? Secure

HALFTIJDS / VOLTIJDS ZORGKUNDIGE (M/V) VOOR DE MOBIELE EQUIPE Zeecentrum De Branding is een woonzorgcentrum en hersteloord dat huisvesting biedt aan een 200-tal bewoners en herstelpatiënten. Daarnaast baten Vast uurrooster. Weekendwerk is bespreekbaar Vacature Voltijdse kok (m/v). Algemene organisatie van de keuken (mise-en-place, bereiden, garneren van gerechten) Een service van 180 couverts kunnen leiden en, samen met je team, kunnen doorgeven Efficiënt kunnen verwerken van grondstoffen Je controleert de bereidingstechnieken, de presentatie en hygiëne, het onderhoud van de keuken e

Werkt u met variabele deeltijdse uurroosters? Pas uw

8 Voltijds Dringend Vast Werk vacatures beschikbaar in Ninove op Indeed.com. Marketeer (m/v), Comerciëel Medewerker M/v, Trade Marketeer (m/v) en meer Arbeidsovereenkomst arbeider - vervangingsovereenkomst - deeltijds - vast uurrooster - minimum 4 uren; Arbeidsovereenkomst arbeider - vervangingsovereenkomst - deeltijds - vast uurrooster - minimum 4 uren. Dit document is niet beschikbaar in je huidige abonnement. Contacteer ons om je verder te helpen. Download documen - Contracttype: interim, kans op een vast contract na geslaagde periode van interim - Arbeidsduursysteem: 36/36 - Uurrooster: werken tussen 6h-20h alsook in de weekends - Transportvergoeding Ben jij de geschikte kandidaat? Wacht niet langer en solliciteer dan nu via de sollicitatieknop met jouw CV. We beantwoorden zo snel mogelijk jouw kandidatuur 148 Voltijds Lokeren vacatures beschikbaar op Indeed.com. Communicatiedeskundige, Schoonmaker (m/v), Chauffeur (m/v) en meer Anouk zoekt een Verkoper supermarkt voltijds in de buurt van Stabroek. Bekijk de vacature en solliciteer snel online

Aanbod - uurrooster is steeds 3 weken op voorhand bekend - variabele uren - voltijds contract met optie vast Fulltime job met optie vast. Vast uurrooster in de nacht van 21u - 5u. Extra voordelen bovenop je loon. Je komt terecht in een bedrijf met stabiliteit en werkzekerheid. Een job met oneindige mogelijkheden met de nieuwste technologieën. Collega's die jou met raad en daad elke dag enthousiast bijstaan Aanbod: - Voltijdse tewerkstelling in het kader van artikel 60 - Opleiding op maat - Uurrooster: 38 u/week en geen weekendwerk - Indiensttreding: onmiddellijk - Plaats tewerkstelling: Logistiek en Administratief Centrum Ingelmunster, Izegemstraat 70a (op wandelafstand van het station) Hoe reageren: Overloop deze vacature met jouw maatschappelijk werker in het OCMW Anouk zoekt een Verkoper supermarkt voltijds in de buurt van Brasschaat. Bekijk de vacature en solliciteer snel online Je zal tewerkgesteld worden in een vast uurrooster. Het startuur kan soms wijzigen. Je bent bereid om soms op zaterdag of op zondag te werken. 7 Op alle momenten respecteer je de verkeersregels, de rij- en rusttijden en de bpost-richtlijnen op vlak van veiligheid. 8 Je kan een attest van goed gedrag en zeden voorleggen

Hebben deeltijdse werknemers ook recht op 10 betaalde

Voltijds uurrooster; Kans op vast contract; Share this Volledige beschrijving: Voltijds ref.nr. 96743 Jouw taken Als administratief bediende in dit groeiend bedrijf zal je polyvalent ingezet worden. Met polyvalent bedoelen we ook effectief polyvalent: onthaal van alle contacten zowel telefonisch als fysie Voltijdse opzegvergoeding bij ouderschapsverlof en langdurige ziekte Als een werknemer zijn voltijdse prestaties verminderd heeft omwille van ouderschapsverlof dan moet de werkgever, zowel bij het berekenen van het aantal maanden verbrekingsvergoeding als bij de concrete berekening van de uit te betalen verbrekingsvergoeding, rekening houden met het fictief voltijdse loon Vast contract; Barema voor een functie in de openbare sector van niveau B met tweetaligheidspremie (voor de houders van het Selor taalbrevet); Uurrooster: 30u00/week - van maandag tot vrijdag van 15u tot 21u (Tijdens de leerperiode van : van 8 tot 14u) Ruime mogelijkheden tot het volgen van vormingen; Collectieve hospitalisatieverzekering; Tussenkomst in de verplaatsingskosten met het openbaar. Vor 1 Minute gepostet. Voor een poetsfirma regio Brugge zoeken we een voltijdse poetshulp voor vlinder functie.Je zal op Sehen Sie sich dieses und weitere Jobangebote auf LinkedIn an

Deeltijdse arbeid - Variabele werkroosters - Federale

Wij bieden jou als magazijnier in de supermarkt te Oostende een voltijdse job optie vast. Je komt terecht in een groot team met fantastische collega's sfeer staat op nummer 1! Je werkt gevarieerd in het weekend en volgens een gevarieerd uurrooster zo start je ten vroegste om 6 uur in de ochtend en heb je ten laatste om 20 uur in de avond gedaan met je shift Je start met een tijdelijk contract van 6 maanden. Na positieve evaluatie is een vast contract mogelijk. Je ontvangt een verloning volgens barema's van paritair comité 119. 5 daagse werkweek; Je exact uurrooster wordt in overleg vastgelegd. maximum 38 uren voltijds; Je werkt ook op zaterda Anouk zoekt een Verkoper supermarkt voltijds in de buurt van Rijkevorsel. Bekijk de vacature en solliciteer snel online / Voltijds (36,5 uren) / Vast contract - onbepaalde duur / € 13,5655 bruto/uur / Vlinderpremie / Firmawagen / Opleidingsmogelijkheid . CONTACT . JOBS@CLEANDIENST.BE. 050 45 84 19 . BEL GRATIS 0800 15 15

 • Rituelen Maya's.
 • Gigant spareribs.
 • Refurbished iPhone 4.
 • Zuidpier IJmuiden.
 • Knuffel ik denk aan je.
 • Poolse ovenschotel.
 • Hertshoornolie verdunnen.
 • Ontknoping Pretty Little Liars.
 • Command prompt all files list.
 • Sibyl.
 • Ecologische hot tub.
 • OneDrive Google.
 • Ben ik genderneutraal test.
 • Nik en Nik badslippers.
 • Suikertest zwangerschap verplicht.
 • Plaatsen aan het meer van Genève.
 • Dubbele belasting Polen.
 • App store dashboard.
 • Tafelrookoven.
 • Trichomonas behandeling duiven.
 • Jumbo bezorgen kosten.
 • Hoe smaakt kip.
 • Marktplaats jurken maat 36.
 • Pokemon Z.
 • Gtainside gta 4 mods.
 • Jesaja 22.
 • Militaire rangen Middeleeuwen.
 • Appelazijn voor het slapen.
 • Kwantum matras.
 • Wildlings.
 • Beste caravan 2019.
 • Alpine Isolatie.
 • Ezelsbruggetje open en gesloten lettergreep.
 • Lori Singer.
 • Halloween movies 2019.
 • Forum operatie rotator cuff.
 • Naruto Wikipedia.
 • Prinses Irene Huizen.
 • Pools drinken.
 • Videorecorder aansluiten op pc.
 • Handboog winkel.