Home

1 Samuël 28 uitleg

28 1 En het geschiedde in die dagen, als de Filistijnen hun 1 legers vergaderden tot den strijd, om tegen Israël te strijden, zo zeide Achis tot David: 2 Gij zult zekerlijk weten dat gij met mij in het leger zult uittrekken, gij en uw mannen. 2 Toen zeide David tot Achis: 3 Aldus zult gij weten wat uw knecht doen zal 1 Samuel 28 (NBV) - EO.nl/Bijbel 1 Samuel 28 © 28 1 En toen de Filistijnen hun troepen op de been brachten om tegen Israël ten oorlog te trekken, vroeg Achis aan David: 'U begrijpt zeker wel dat u en uw mannen zich bij mij moeten aansluiten.' 2 'Jazeker, heer,' antwoordde David 1 Samuel 23 246 verzen 1-5 David bevrijdt Kehila 246 verzen 6-8 Saul trekt op naar Kehila 247 verzen 9-14 David raadpleegt de HEERE 248 verzen 15-18 Jonathan bemoedigt David 249 verzen 19-24 De Zifieten verraden David 251 verzen 25-28 David ontkomt ternauwernood 251 1 Samuel 24 253 verzen 1-3 Saul jaagt opnieuw op David 25

1 Samuël 28 - Bijbel GBS (SV) (SV) - Bijbel met uitleg

1 Samuël 28. 28. Saul te Endor. 1 In die dagen verzamelden de Filistijnen hun legers om een veldtocht tegen Israël te ondernemen. En Akis zeide tot David: Bedenk wel, dat gij en uw mannen met mij in het leger moeten uitrukken. 2 Toen antwoordde David Akis: Goed, gij weet wel wat uw knecht doen moet 1 Samuël 28:1-25—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen Verse 1-2. The Philistines preparations for war against Israel28:1-2. Davids response to Achish was deliberately ambiguous. He did not promise to fight for the Philistines but gave the impression he would ( 1 Samuel 28:2).Achish interpreted Davids words as a strong commitment to him and rewarded David with a position as his bodyguard for life Spreker Tekst Serie Toevoegdatum; Kand. D.C. Flapper: 1 Koningen 17:1 : 08-08-2008: Ds. L.M. Jongejan: Genesis 15:1 : 08-08-2008: Ds. M. van Kooten: Genesis 16:8-1 CHAPTER 28. 1 Samuel 28:1-6.ACHISH'S CONFIDENCE IN DAVID. 1. The Philistines gathered their armies together for warfare, to fight with Israel--The death of Samuel, the general dissatisfaction with Saul, and the absence of David, instigated the cupidity of those restless enemies of Israel. Achish said to David, Know thou assuredly, that thou shalt go out with me to battle--This was evidently to.

New International Version 28 In those days the Philistines gathered their forces to fight against Israel. Achish said to David, You must understand that you and your men will accompany me in the army 1 Samuel 28 - Saul and the Medium of Endor. The first two verses of 1 Samuel 28 connect with the previous chapter, so they are examined in the commentary on 1 Samuel 27. A. Saul's distressing situation 1. (3-5) Saul's fear at the attack from the Philistines 1 Samuël 28. 28. Saul raadpleegt een waarzegster. 1 In diezelfde periode hergroepeerden de Filistijnen hun legers voor een nieuwe oorlog tegen Israël. 'Kom en help ons in de strijd,' zei koning Achis tegen David en zijn mannen

1 Samuel 28:11 Hebrew Study Bible (Apostolic / Interlinear) וַתֹּ֙אמֶר֙ הָֽאִשָּׁ֔ה אֶת־ מִ֖י אַֽעֲלֶה־ לָּ֑ךְ וַיֹּ֕אמֶר אֶת־ שְׁמוּאֵ֖ל הַֽעֲלִי־ לִֽי 1 Sam. 15:28 Toen zeide Samuël tot hem: De HEERE heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd, en heeft het aan uw naaste gegeven, die beter is dan gij. 18 En die beiden 29 maakten een verbond 30 voor het aangezicht des HEEREN; en David bleef in het woud, maar Jónathan ging naar zijn huis Saul belichaamt zoveel van de kramp waarin Gods volk leeft. Israel wilde een koning waarmee het voor de dag kon komen. Ze wilden zijn zoals anderen volken (zie preek 1 Sam.8). Dat is Saul. Iedereen juichte toen ze hem zagen. Nu is hij om te lachen en te huilen. Het is alsof de geschiedenis zich herhaalt in 1 Samuel 19 vv

1 Samuel 1:1 - 1:28. Now viewing scripture range from the book of 1 Samuel chapter 1:1 through chapter 1:28... 1 Samuel Chapter 1. 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name [was] Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:. 2 And he had two wives; the name of the one [was] Hannah, and the name of the. 28 And it came to pass in those days, that the Philistines gathered their armies together for warfare, to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly, that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men. 2 And David said to Achish, Surely thou shalt know what thy servant can do. And Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of mine head for ever 1 Samuël 1:4,5 Wanneer de dag aanbrak, dat Elkana offerde, gaf hij aan zijn vrouw Peninna en aan al haar zonen en dochters ieder een deel, maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel, want hij had Hanna lief, hoewel de Here haar moederschoot toegesloten had

1 Samuel 28 (NBV) - EO

 1. 20 1 20:1 1 Sam. 19:1,11 David maakte dat hij uit het profetenhuis in Rama wegkwam. Hij ging naar Jonatan en vroeg hem: 'Wat heb ik toch verkeerd gedaan? Waaraan heb ik me schuldig gemaakt? Wat heb ik je vader misdaan, dat hij mij wil doden?' 2 'Er is geen sprake van dat jij moet sterven,' antwoordde Jonatan. 'Mijn vader doet immers nooit iets zonder mij in vertrouwen te nemen, al is.
 2. 1 Samuel 28 - Now it came about in those days that the Philistines gathered their armed camps for war, to fight against Israel. And Achish said to David, Know assuredly that you will go out with me in the camp, you and your men
 3. 1 Samuel 15:27 As Samuel turned to go, Saul grabbed the hem of his robe, and it tore. 1 Samuel 24:8 After that, David got up, went out of the cave, and called out to Saul, My lord the king! When Saul looked behind him, David bowed facedown in reverence 1 Samuel 28:13 Do not be afraid, the king replied. What do you see
 4. 1 Toen zeide Samuël tot Saul: de HEERE heeft mij gezonden, dat ik u ten koning zalfde over Zijn volk, over Israël; hoor dan nu de stem van de woorden des HEEREN.. 2 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ik heb bezocht, hetgeen Amalek aan Israël gedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gesteld heeft op den weg, toen hij uit Egypte opkwam.. 3 Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij.
 5. Samuel maakt zich zorgen en de HEER stelt hem gerust door hem te beschrijven wat hij moet zeggen. De dialoog die in 1 Samuel 16:4 en 16:5 volgt, is in feite een herhaling van wat in de eerdere verzen al werd aangekondigd. De dialoog loopt via dezelfde ongerustheid naar de geruststellende uitleg van Samuel die de HEER hem had ingegeven

Prepare yourself, because this is one of the most troubling chapters in 1 Samuel. It is not a happily ever after story; indeed, it is just the opposite. Let us listen and learn, lest we cause ourselves to follow in Saul's footsteps. God Is There, But He Is Silent (28:1-7 In 1 Samuel 28:15, Saul asked to know what I should do. Samuel never told him what to do because it was too late to do anything. All Samuel told him was what would happen, and God's judgment was already in motion. i. Before this time, Saul had plenty of time to repent but now time has run out

Achish said to David, 'You assuredly know that you will go out with me to battle, you and your men.' 1 Samuel 28:1 For the LORD has torn the kingdom out of your hand and given it to your neighbor, David. 1 Samuel 28:17. 1 Samuel, Old Testament, Talks Ron Reid October 21, 2019 1 SAMUEL 28 1 Maccabees 2 Maccabees 3 Maccabees 4 Maccabees 1 Esdras 2 Esdras Prayer of Manasseh Psalm 151 The New Testament Matthew Mark Luke John Acts Romans 1 Corinthians 2 Corinthians Galatians Ephesians Philippians Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Hebrews James 1 Peter 2 Peter 1 John 2 John 3 John Jude. 1 Samuël 2:28 En Ik heb hem uit alle stammen van Israel Mij ten priester verkoren, om te offeren op Mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om den efod voor Mijn aangezicht te dragen; en heb aan het huis uws vaders gegeven al de vuurofferen van de kinderen Israels PreekWijzer helpt je bij de preek. PreekWijzer is een online community voor preekvoorbereiding en biedt toegang tot een groot aantal preekschetsen (o.a. uit Postille), bijbels-theologische artikelen, materiaal voor kindermomenten, boeken en artikelen over homiletiek.PreekWijzer wordt wekelijks aangevuld met nieuw materiaal Samuel kan verwijzen naar: . Aardrijkskunde. Samuel, plaats in Portugal; Bijbel. 1 en 2 Samuel, twee boeken in de Bijbel; Samuel, profeet uit de Bijbel; Gekroond hoofd. Samuel van Bulgarije, heerser van Bulgarije (976-1014); Sport. Samuel Firmino de Jesus, ook Samuel genoemd, Braziliaans voetballer; Personen met de achternaam Samuel

Online-bijbel.nl biedt u de Bijbel compleet online aan. De Statenvertaling, psalmen, gezangen, catechismus en belijdenisgeschriften inclusief. We willen de Bijbel van kaft tot kaft digitaal beschikbaar stellen... voor uw gemak About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. 28 x 1 5/ 8 x 1 1/ 2 42-622 28 x 1.60 700 x 40C 44-622 28 x 1.625 700 x 42C 47-622 28 x 1.75 700 x 45C 50-622 28 x 1.90 28 x 2.00 54-622 28 x 2.10 29 x 2.10 57-622 28 x 2.10 29 x 2.10 60-622 28 x 2.35 32-635 28 x 1 1/ 2 x 1 1/ 8 770 x 28B 700 x 28B 770B COURSE 40-635 28 x 1 1/ 2 700 x 38B 28 x 1 1/ 2 x 1 3/ 8 700 x 35B 700 Standard 700B. 1 Samuel 28 . Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / 1 Samuel / 1 Samuel 28; Share Tweet. 1 Samuel 27 1 Samuel 29 Chapter 28. Preparations are herein making for that war which will. 1 Samuel 28 Interlinear Bible of Samuel N‑proper‑ms: 1571 gam

HSV - 1 Samuel 28 - Het eerste boek Samuel

 1. e head for ever
 2. 1 Samuel Chapter 28 1 And it came to pass in those days, that the Philistines gathered their hosts together for warfare, to fight with Israel. And Achish said unto David: 'Know thou assuredly, that thou shalt go out with me in the host, thou and thy men.
 3. 1 Samuel 28:1-25 The First of Samuel 28 In those days the Phi·lisʹtines assembled their armies for war against Israel. + So Aʹchish said to David: You know, of course, that you and your men will go out into battle with me. + 2 At that David said to Aʹchish: You surely know what your servant will do
 4. 1 Samuel Chapter 28 Summary. 1 Samuel Chapter 28 summary began with the Philistines who came to war with Israel and they didn't come a few. Welcome to BibleStudyMinistry.com's chapter summary series, do you need a quick summary of a chapter in the Bible, join us for the journey and learn a lot in our chapter summary series

1 Samuel 28:7. Seek me a woman that hath a familiar spirit — That converses with evil spirits, or hath power to call up, or make to appear, the spirits of dead persons, in order to answer questions, or give information of what may be inquired of them: see on Deuteronomy 18:10-11 De populairste bijbelteksten uit het hoofdstuk 1 Samuel 28. Lees het hoofdstuk 1 Samuel 28 online 1 Samuel 28 ; 1SAM 28:1 And it came to pass in those days, that the Philistines gathered their armies together for warfare, to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly, that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men. 1SAM 28:2 And David said to Achish, Surely thou shalt know what thy servant can do. And. 28 In those days the Phi·lisʹtines assembled their armies for war against Israel.+ So Aʹchish said to David: You know, of course, that you and your men will go out into battle with me.+ 2 At that David said to Aʹchish: You surely know what your servant will do. Aʹchish said to David: That is why I will appoint you as my permanent bodyguard.* + 3 Now Samuel had died, and.

1 de Samuel 28 - Saúl y la Adivina de Endor . Los primeros dos versículos de 1 de Samuel 27 se conectan con el capítulo anterior, por lo que son examinados en el comentario sobre 1 de Samuel 27.. A. La angustiante situación de Saúl. 1. (1 de Samuel 28:3-5) El temor de Saúl ante el ataque de los Filisteos.Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado. 1 Samuel 28 New International 3 Now Samuel was dead, and all Israel had mourned for him and buried him in his own town of Ramah. Saul had expelled the mediums and spiritists from the land. 4 The Philistines assembled and came and set up camp at Shunem, while Saul gathered all Israel and set up camp at Gilboa Commentary on 1 Samuel 28:20-25 (Read 1 Samuel 28:20-25) Those that expect any good counsel or comfort, otherwise than from God, and in the way of his institutions, will be as wretchedly disappointed as Saul. Though terrified even to despair, he was not humbled. He confessed not his sins, offered no sacrifices, and presented no supplications 1 Samuel 28 David Spares Saul Again 26 t Then the Ziphites came to Saul at Gibeah , saying , Is not David hiding himself on the hill of Hachilah , which is on the east of Jeshimon ? 2 So Saul arose and went down to u the wilderness of Ziph with v three thousand chosen men of Israel to seek David in the wilderness of Ziph . 3 And Saul encamped on the hill of Hachilah , which is beside. Study 1 Samuel 28 using Wesley's Explanatory Notes to better understand Scripture with full outline and verse meaning

c. 1 Samuel 2:28 is a wonderful summary of some of the duties of the priesthood in Israel. · To be My priest: First and foremost, the job of the High Priest was to minister unto the LORD. Before he served the people, he was a servant of God 1 Samuel 28:1-25 1 In those days the Philistines gathered their forces to fight against Israel. Achish said to David, You must understand that you and your men will accompany me in the army 1 Samuel Images and Notes. The Books of Samuel. 1 Samuel 8:19 - Nevertheless the people refused to obey the voice of Samuel; and they said, Nay; but we will have a king over us; 1 Samuel 8:20 - That we also may be like all the nations; and that our king may judge us, and go out before us, and fight our battles. 1 Samuel 8:21 - And Samuel heard all the words of the people, and he rehearsed them. 1 Samuel 28 1 In those days the Philistines gathered their forces to fight against Israel. Achish said to David, You must understand that you and your men will accompany me in the army. 2 David said, Then you will see for yourself what your servant can do. Achish replied, Very well, I will make you my bodyguard for life. 1 Samuel 27 1 Samuel 28 1 Samuel 29. Return to the Main Player. Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. It works everywhere you sign in, even with the mobile app! Sign In. Don't have an account? Register! Saul and the Medium of En-dor

1 Samuel 28 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

1 It then happened that the Philistines mustered their forces for war, to fight Israel, and Achish said to David, 'It is understood that you and your men go into battle with me.' 2 David said to Achish, 'In that case, you will soon see what your servant can do.' Achish replied to. Saul and the Medium of En-dor. 28 In those days i the Philistines gathered their forces for war, to fight against Israel. And Achish said to David, Understand that you and your men are to go out with me in the army. 2 David said to Achish, Very well, you shall know what your servant can do. And Achish said to David, Very well, I will make you my bodyguard for life 1 Samuel chapter 28 KJV (King James Version) 1 And it came to pass in those days, that the Philistines gathered their armies together for warfare, to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly, that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men

1 Samuel 28 English Standard Version (ESV) Saul and the Medium of En-dor. 28 In those days the Philistines gathered their forces for war, to fight against Israel. And Achish said to David, Understand that you and your men are to go out with me in the army. 2 David said to Achish, Very well, you shall know what your servant can do. And Achish said to David, Very well, I will make. Vragen, overdenkingen en achtergronden over de Bijbel, Bijbel. Oude Testamen

1 Samuël - Statenvertalin

Bijbelteksten met uitleg Hieronder wordt een bijbeltekst voorgesteld om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen 1 Samuel 1:28 Kinderopvoeding in het gezin van gelovige ouders : Frisse Wateren Geliefde broeders en zusters, Ik heb hier uw brief, waarin u op zoek bent naar hulp bij een zeer interessant en belangrijk onderwerp van. We are also told that Ziklag, the city given to David in 1 Samuel 27, is a city that remained a possession of Israel's kings to the day of the reader (1 Samuel 27:6). It would seem that the events of our text would be highly instructive to the kings alive in the days when 1 and 2 Samuel were written and first read

CHAPTER 28. 1 In those days the Philistines mustered their military forces to fight against Israel. So Achish said to David, You realize, of course, that you and your warriors * must march out for battle with me. 2 David answered Achish, Good! Now you shall learn what your servant can do. Then Achish said to David, I shall appoint you as my permanent bodyguard Versions. What it is now commonly known as 1 Samuel and 2 Samuel are called by the Vulgate, in imitation of the Septuagint, 1 Kings and 2 Kings, respectively. Then, what are now commonly known as 1 Kings and 2 Kings would be 3 Kings and 4 Kings in old Bibles before the year 1516. It was in 1517 that use of the division we know today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics, began Je kunt dit soort sommen op twee verschillende manier uitrekenen. Maar omdat ik heb vastgesteld dat veel kinderen baat hebben bij 1 soort uitleg, beperk ik me tot het uitleggen van de gemakkelijkste manier. 7 x 4 1/2 = 28 7/2 = 31 1/2. De strategie is: (de helen keer de helen) 7 x 4 = 28 (en de helen keer de teller (!)): 7 x 1=7/2 = 28 7/2 = 31 1/

SermonAudio.com - 1 Samuel 28 Sermons. The Paperback Bible presents the Bible by the Book and is designed to be portable, readable, and truly personal with ample margins for notations 1 Samuël 28:13 En de koning zeide tot haar: Vrees niet; maar wat ziet gij? Toen zeide de vrouw tot Saul: Ik zie goden, uit de aarde opkomende Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Trouw

Samuel Little (June 7, 1940 - December 30, 2020) was an American serial killer who was convicted in 2012 of the murders of three women in California between 1987 and 1989 as well as in 2018 of the murder of one woman in Texas in 1994. He claimed to have killed as many as 93 women, and investigators have linked him to over 60 murders. The Federal Bureau of Investigation (FBI) has confirmed. 1 Samuel 28 The question presupposes that there are only two options—that he was talking to the real Samuel or to a demon. We don't know the answer to that question. All we know clearly from Scripture is that what Saul was doing was absolutely forbidden by God because it was an example of the act of necromancy,.

1 Samuel 28:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Samuel 28:15, NIV: Samuel said to Saul, 'Why have you disturbed me by bringing me up?' 'I am in great distress,' Saul said.'The Philistines are fighting against me, and God has departed from me. He no longer answers me, either by prophets or by dreams 28:1: And it came to pass in those days, that the Philistines gathered their armies together for warfare, to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly, that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men

1 en 2 Samuel - Wikipedi

1 Samuel 28:24 And the woman had a fat calf in the house; and she hurried, and killed it, and took flour, and kneaded it, and did bake unleavened bread thereof Uitleg vetpercentage, spiermassa en visceraalvetniveau Wat is het lichaamsvetpercentage? Het lichaamsvetpercentage is de hoeveelheid lichaamsvet als percentage van het totale lichaamsgewicht

1 Samuel 2 Samuel 1 Kings 2 Kings 1 Chron. 2 Chron. Ezra Nehem. Tobit Judith Esther 1 Macc. 2 Macc. Job Psalms Proverbs Eccles. Songs Wisdom Sirach: Isaiah Jeremiah Lament. Baruch Ezekiel Daniel: Hosea Joel Amos Obadiah Jonah Micah: Nahum Habakkuk Zephaniah Haggai Zechariah Malachi: Matthew Mark Luke John Acts: Romans 1 Corinth. 2 Corinth. 1 Samuel 28 (atau I Samuel 28, disingkat 1Sam 28) adalah bagian dari Kitab 1 Samuel dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen.Dalam Alkitab Ibrani termasuk Nabi-nabi Awal atau Nevi'im Rishonim [נביאים ראשונים] dalam bagian Nevi'im (נביאים; Nabi-nabi) The Birth of Samuel. 1 There was a certain man of Ramathaim-zophim of the hill country of Ephraim whose name was Elkanah the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Zuph, an Ephrathite. 2 He had two wives. The name of the one was Hannah, and the name of the other, Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had no children 1 Samuel 28 (King James Version) 1 And it came to pass in those days, that the Philistines gathered their armies together for warfare, to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly, that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men Browse Sermons on 1 Samuel 17:28-30. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Samuel 17:28-30

Read 1 Samuel 28 from the NASB Bible online. 28:1 Now it came about in those days that the Philistines gathered their armed camps for war, to fight against Israel. And Achish said to David, Know assuredly that you will go out with me in the camp, you and your men. 2 David said to Achish, Very well, you shall know what your servant can do. . So Achish said to David, Very well. TY - JOUR. T1 - 1 Samuël 28:24. AU - Noort, E. AU - Hansen-Noort, K. PY - 2001. Y1 - 2001. M3 - Article. SP - 151. EP - 153. JO - Postille. JF - Postill In de tabel zie je dat er 1,5 liter water nodig is voor 12 kopjes thee. Dus na de waterkoker 1 keer te hebben gevuld, hebben we 12 kopjes thee. We moeten de waterkoker dus 4 keer vullen om 48 kopjes thee te kunnen zetten. Het maakt niet uit of je de kopjes of het aantal liters boven of onder in de tabel invult 1 Samuel 28:1. And it came to pass in those days, that the Philistines gathered their armies together for warfare, to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly, that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men. 28:1-6 David could not refuse Achish without danger. If he promised assistance, and then stood.

Browse Sermons on 1 Samuel 1:24-28. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Samuel 1:24-28 1 Samuël hoofdstuk 28 . 1 En het geschiedde in die dagen, als de Filistijnen hun legers vergaderden tot den strijd, om tegen Israël te strijden, zo zeide Achis tot David: Gij zult zekerlijk weten, dat gij met mij in het leger zult uittrekken, gij en uw mannen. 2 Toen zeide David tot Achis: Aldus zult gij weten, wat uw knecht doen zal De moeder van Samuël heeft gebeden: Er is niemand heilig gelijk de HERE, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God (1 Samuël 2:2). David schreef: O, HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, de Rots, bij wie ik schuil (2 Samuël 22:2,3). Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver Bibles on the internet in various languages. 19 They rose up in the morning early, and worshiped before Yahweh, and returned, and came to their house to Ramah: and Elkanah knew Hannah his wife; and Yahweh remembered her. 20 It happened, when the time was come about, that Hannah conceived, and bore a son; and she named him Samuel, saying, Because I have asked him of Yahweh

Home - Bijbel met uitleg

The Book of Shmuel I (Samuel 1): Chapter 28. 3 Now Samuel was dead, and all Israel had lamented him, and buried him in Ramah, even in his own city. And Saul had put away those that divined by a ghost or a familiar spirit out of the land The people of Israel thought their nation would be more successful if they were led by a king, like the surrounding countries. 1 Samuel tells the story of Israel's change from a theocracy, a country run by God, to a monarchy, a country led by human royalty '1 staat tot 2 is hetzelfde als 4 staat tot Bij elke stap krijg je uitleg. Hier onder zie je een voorbeeldsom. Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening. Dit bericht werd geplaatst in verhoudingen op 26 maart 2014 door Zonneflikken.028572.

1 Samuël 28 NBG51 Bijbel YouVersion - Bibl

1 Samuel 28:16 Choose a Background KJV: Then said Samuel, Wherefore then dost thou ask of me, seeing the LORD is departed from thee, and is become thine enemy Versions. What it is now commonly known as 1 Samuel and 2 Samuel are called by the Vulgate, in imitation of the Septuagint, 1 Kings and 2 Kings, respectively. Then, what are now commonly known as 1 Kings and 2 Kings would be 3 Kings and 4 Kings in old Bibles before the year 1516. It was in 1517 that use of the division we know today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics, began to be complete

1 Samuël 28 Online Bijbel Nieuwewereldvertalin

Karper rigs zijn er in allerlei soorten en maten. Hoewel je meestal met één en dezelfde rig uit de voeten kunt vragen sommige wateren en situaties om een andere aanpak. Dit heeft onder andere te maken met de verschillende manieren van aasopname bij karpers. Soms hangt de vis schuin boven het aas en zal deze, na inname van het aas, verder zwemmen waarna de karper wordt gehaakt 1 Samuel 28:7 Then said Saul unto his servants, Seek me a woman that hath a familiar spirit, that I may go to her, and inquire of her. And his servants said to him, Behold, there is a woman that hath a familiar spirit at Endor Hymns for 1 Samuel 22. Lord, thou art my rock of strength; Jesus, Lover of My Soul; Only a Step; Hymns for 1 Samuel 23. Take my hand; The Morning Light is Breaking; Hymns for 1 Samuel 24 Hymns for 1 Samuel 25 Hymns for 1 Samuel 26. Dear Lord and Father of Mankind; Hymns for 1 Samuel 27. Moment By Moment; Hymns for 1 Samuel 28 Hymns for 1 Samuel. Uitleg How, what, why, where, who, when (betekenis) Wh-questions met het hulpwerkwoord to do; Uitleg question words 1; Uitleg question words 2; Oefeningen. Vragende voornaamwoorden - oefening 1; Oefening Present Tense Questions with Who; Oefening Review of Wh- Questions; Oefening Fill in the correct question word; Oefening You want more informatio

1 Samuel 28 - Expository Notes of Dr

References: 1 Samuel 27-28. 1 Samuel 25:25—26:25. September 12, 2017. 1 Samuel 24:1—25:24. September 11, 2017. 1 Samuel 22, 23. September 8, 2017. More Episodes. Featured Resources From Thru the Bible. How to Have Peace in Anxious Times. Anxiety shines a spotlight for us on how much we need the Lord Basis uitleg pensioen in 10 minuten. Pensioen is niet moeilijk, maar het vraagt wel wat van je tijd. In 10 minuten vertellen we je hoe het Nederlandse pensioenstelsel op hoofdlijnen werkt. Aan de hand van 6 stappen vertellen we je wat pensioen voor je kan betekenen als je stopt met werken, arbeidsongeschikt wordt of overlijdt CHAPTER 16. Samuel Is Sent to Bethlehem. 1 a The LORD said to Samuel: How long will you grieve for Saul, whom I have rejected as king of Israel? Fill your horn with oil, and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem, for from among his sons I have decided on a king. * 2 But Samuel replied: How can I go? Saul will hear of it and kill me Handle.net. http://hdl.handle.net/11370/bf007727-4091-489d-b1a8-79ebcd435f7

 • Cartier Bresson Photos.
 • Magister Were Di.
 • Arbouw ladders en trappen.
 • Add curved text to photo.
 • Veiligheidsnaalden wetgeving.
 • Ervaringen ring tattoo.
 • Brockencam.
 • Het gouden ei protagonist.
 • IBOOD Pampers.
 • Etsnaald kopen.
 • Van Manen.
 • Finland inwoners.
 • Wandrek Clips Kwantum.
 • Argusogen betekenis.
 • Mazda MX 5 Zottegem.
 • Druif op stam kweken.
 • Anti inkijk folie.
 • Speeltuin Havelte.
 • Shiny aggron vs normal.
 • Mendelssohn Lieder ohne Worte PDF.
 • Skiduim gaat niet over.
 • Sony RX10 II review.
 • Zwemspa forum.
 • Great Depression.
 • Houten regenton kraan Welkoop.
 • IP Cam Viewer Windows 10.
 • 49ers logo.
 • Artikel 7 Wegenverkeerswet.
 • Roll Over Beethoven Beatles.
 • Noten online kopen goedkoop.
 • Altice Europe overname.
 • Kartonnen doos met deksel zwart.
 • Mieren aanval.
 • Interpolis schade.
 • Ontknoping Pretty Little Liars.
 • Slideshow maken op USB stick.
 • Georginio Chelsea.
 • Eerste werkdag kinderopvang.
 • Brow gel Benefit.
 • MINI Cooper nieuw.
 • Slagroomspuit warme sauzen.