Home

Naamgeving Organische chemie oefeningen

3.6 Oefening naamgeving 3.7 Zelftoets hoofdstuk 3 Dit hoofdstuk heet organische chemie. In het kort komt de organische chemie erop neer dat je van alles gaat leren over verbindingen met de elementen koolstof en waterstof als belangrijkste elementen De naamgeving van organische verbindingen extra oefeningen en uitleg. Universiteit / hogeschool. Katholieke Universiteit Leuven. Vak. chemie 3: bio-organische chemie (B3163N) Geüpload door. Lorenzo Neujens. Academisch jaar. 2019/202 Oefeningen in naamgeving Hierna volgen enkele molecuulmodellen, soms vergezeld van structuurformules. Probeer de juiste naam te vinden. Koolstofatomen zijn zwart afgebeeld, zuurstofatomen rood, waterstofatomen wit en chlooratomen groen. In andere gevallen krijg je aanwijzingen. Voor HAVO4/VWO4 Voor VWO4 Voor HAVO5 en hoge Oefenblaadje i.v.m. de naamgeving bij organische chemie. De leerlingen moeten de structuurformule van een verbinding kunnen opgeven als ze de IUPAC-benaming gegeven krijgen. Er zijn twintig oefeningen op vooral monofunctionele koolstofverbindingen. Er wordt één isomeer gevraagd en er wordt ook geoefend op zijketens

EIGENSCHAPPEN VAN ORGANISCHE STOFFEN . Kookpunten van organische stoffen uit dezelfde stofklassen. Kookpunten vergelijken tussen organische stoffen uit verschillende stofklassen. Oplosbaarheid. Aggregatietoestanden. ISOMERIE . Isomerie: begrippen. Soorten isomerie. REACTIETYPES IN DE ORGANISCHE CHEMIE . Algemee Verbindingsoefeningen reacties tussen stoffen uit anorganische stofklassen. Uitschrijven van reacties tussen stoffen uit anorganische stofklassen1. Uitschrijven van reacties tussen stoffen uit anorganische stofklassen2. UITDAGENDE TESTEN . Anorganische stoffen deel1. Anorganische stoffen deel2. Anorganische stoffen deel3. Anorganische stoffen deel

3 H3 Organische chemie - Lesmateriaal - Wikiwij

Het arrangement Organische chemie is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt 2 Organische chemie. 3 Plastics. 4 Naamgeving. 4.1 Indelen van (koolwater)stoffen. 4.2 Alkanen en alkenen. 4.3 Isomerie. 4.4 karakteristieke groepen. 4.5 Structuur- en molecuulformules. 4.6 Maken van een ester. eindtoets / eindopdracht. colofon. 4.2 Alkanen en alkenen. De naamgeving van stoffen gaat heel systematisch en is met behulp van. Organische chemie. 3.2 Monofunctionele stofklassen in de organische chemie (p 132) Inleiding • Naamgeving van de niet-vertakte alkanen (p139) homologe reeks n-alkaan (normale-alkanen) Methaan CH 4 • En als oefening: Zoek alle isomeren van heptaan en geef ze een passende naam De naamgeving gebeurt weer als volgt: prefix + metaal + prefix + zuurrest. Bijvoorbeeld: \(FeCl_{2}\) is ijzerdichloride of ijzer(II)chloride. Een dubbelzout bestaat uit twee positieve ionen en één zuurrest. De metaalionen worden alfabetisch gerangschikt. De naamgeving wordt dus: prefix + metaal + prefix + metaal + prefix + zuurrest

Inleiding Organische Chemie Naamgeving van Alkanen. Naamgeving van Alkenen & Alkynen. Naamgeving van Functionele Groepen. Additie & Stereochemie. Naamgeving chemische stoffen. Universiteit / hogeschool. Odisee hogeschool . Vak. Anorganische chemie. Academisch jaar. 2019/2020. Nuttig? 0 0. Delen. Reacties. wortel stengel blad en soorten vruchten Hfdst 1 Oplosbundel praktisch pb aanslagjaar 2019 oplossingen van de 3 globale oefeningen Programmign concept 1TI Isolatie bacteriën.

OLO is aan het laden.. Oefeningen over de organische stoffen in chemie DOWNLOAD HIER DE TABEL OVER DE STOFKLASSEN! Over wat gaat deze chemie video ivm organische stoffen? In deze chemie video maak je oefeningen op de organische stoffen. Tot welke organische stofklassen behoren ze? Kom het snel te weten via deze lesvideo chemie! Oefeningen! Hoe gaan de oefeningen juist in zijn werk? Voor de.

Op deze pagina vind je oefentoetsen per onderwerp, speciaal voor deze website gemaakt door verschillende scheikundedocenten. Deze toetsen helpen jou op weg naar een goed cijfer voor je schoolexamens en het centraal examen Wat is het? Met de app kun je naamgeving oefenen voor organische chemie. Naamgeving in de organische chemie lijkt moeilijk, maar is gewoon goed te leren. Zoals alles bij scheikunde: je leert door te oefenen. Deze app geeft je de mogelijkheid om te oefenen met de naamgeving wanneer jij dat wilt: als je wacht op de bus, in de pauze op school of als je je verveelt Dit zijn een aantal oefeningen die je moet kunnen als je naar het examen gaat. Deze oefeningen omvatten nomenclatuur alkanen alkenen enzo verder zelf tekenen reacties opstellen en ook een aantal theoretische vragen Organische chemie/Naamgeving. Uit Wikibooks Voor de naamgeving van organische verbindingen zijn in de loop van de jaren verschillende systemen gebruikt. De verschillen tussen de systemen zijn vooral terug te voeren op de voortschrijdende inzichten ten aanzien van wat structuurtheoretisch wel en niet mogelijk was

IUPAC-nomenclatuur is een systematische manier om elementen en chemische verbindingen te benoemen zoals die door de International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) wordt voorgestaan. Vooral in de organische chemie wordt het systeem toegepast, maar met het complexer worden van de stoffen in de anorganische chemie wordt ook daar het gebruik van systematische namen belangrijker Samenvatting over [H12] Systematische naamgeving, verzeping en waswerking voor het vak scheikunde en de methode Pulsar chemie. Dit verslag is op 23 februari 2014 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo Chemische symbolen. De grote tweedeling in de chemie, organisch en anorganisch, geldt ook in de regels over naamgeving. Dit hoofdstuk gaat over de nomenclatuur van de anorganische verbindingen. De nomenclatuur van de anorganische verbindingen is ook weer in twee groepen verdeeld, die van de zouten en die van de moleculaire verbindingen Organische chemie of koolstofchemie is de tak van de scheikunde die zich bezighoudt met organische verbindingen; dat wil zeggen chemische verbindingen die koolstof- en waterstof-atomen bevatten. De term organisch stamt uit de tijd (voor 1828) dat deze moleculen alleen uit levende wezens (organismen) bekend waren De inleidende module behandelt enkele belangrijke concepten uit de anorganische chemie die nodig zijn om zelfstandig te kunnen starten met naamgeving. Dit leerpakket wordt Interactieve oefening 26-03-2019 (3

Oefeningen over de organische stoffen in chemie DOWNLOAD HIER DE TABEL OVER DE STOFKLASSEN!   Over wat gaat deze chemie video ivm organische stoffen?  In deze chemie video maak je oefeningen op de organische stoffen. Tot welke organische stofklassen behoren ze? Kom het snel te weten via deze lesvideo chemie! Oefeningen!   Hoe gaan de oefeningen juist in zijn werk? Voor de. Organische Chemie I 6 1 Alkanen 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de nomenclatuur, de ruimtelijke bouw, de polariteit en de algemene formule van alkanen herhaald. Vervolgens worden de fysische eigenschappen en de chemische reacties besproken en aangegeven waar we alkanen kunnen tegenkomen

De naamgeving van organische verbindingen - StuDoc

Extra Oefeningen op naamgeving organische chemie. Geen Pagina's: 3 Jaar: 2019/2020. 3 pagina' Met de app kun je naamgeving oefenen voor organische chemie. Naamgeving in de organische chemie lijkt moeilijk, maar is gewoon goed te leren. Zoals alles bij scheikunde: je leert door te oefenen... De titel van dit onderdeel is organische chemie. Als je echter bijvoorbeeld in wikipedia op zoek gaat naar deze term, dan kom je daar veel termen tegen die je op dit moment misschien niets zeggen. Je zult niet alles leren, maar in elk geval voldoende om verbanden te kunnen leggen tussen eigenschappen van organische stoffen (koolstofverbindingen) en hun (elementaire) samenstelling Oefeningen organische verbindingen en andere tentamens M. Van Cleemput Naamgeving & klassering van organische ditetiek algemene diëtetiek beroepsvaardigheden biochemie biochemie 2 biomedische biomedische 2 biomedische wetenschappen 2 chemie dietetiek farmaca food science fysicochemie van het koken klinische diëtitiek klinische.

Hoewel de systematische naamgeving in alle soorten chemie toepasbaar is, wordt zij vooral gebruikt in de organische chemie. Stamnaam Allereerst kijkt men naar de langste onvertakte keten van koolstofatomen (verder: C-atomen genoemd) die zich in het molecuul bevindt Op deze site vind je oefeningen die aansluiten bij de leerstof van 1 ste of 2 de Bachelor. Deze site is volledig vernieuwd. Eventuele foutjes kan je hier melden. Kies een syllabus. Prof. I. Van Driessche Prof. K. De Buysser Chemie Biochemie en Biotechnologie Biologie Geologie Prof. I. Van Driessche Farmacie: Prof. R. Van Deun Bio. Bio-organische chemie Marc Thijs Bachelor in de Biomedische Laboratoriumtechnologie Bachelor in de Voedings- en dieetkunde fase 1 Z13326: OPO cod

In de organische chemie worden stoffen vaak ingedeeld op basis van functionele groepen. Een functionele groep moet dan verstaan worden als iets anders dan koolstof met bindingen in vier richtingen maar alleen naar andere koolstof of waterstof dit is een samenvatting van het vak Organische chemie. dit is de samenvatting van alle naamgeving die je moet kennen deze samenvatting bevat 4 pagina Oefeningen. Oefening 1: functies omcirkelen en de functie benoemen (bv. alcohol, aldehyde, halogenide,), geen naamgeving. Totaal aantal punten 1/20; Oefening 2: 5 meerkeuzevragen naamgeving. Geen rekening houden met leestekens of alfabetische volgorde

Organische chemie : Naamgeving - Downloadbaar lesmateriaal

 1. es (R-NH 2 functionele groep is dat deel van de molecule dat voor een groot deel de chemische eigenschappen van deze molecule bepaalt. De naam van een aantal veelvoorkomende . B4-5 klassen van.
 2. Chemie 4.2 - Anorganische Stofklassen - Oxide
 3. Organische chemie of koolstofchemie is de tak van de scheikunde die zich bezighoudt met organische verbindingen; dat wil zeggen chemische verbindingen die koolstof- en waterstof-atomen bevatten.De term organisch stamt uit de tijd (voor 1828) dat deze moleculen alleen uit levende wezens (organismen) bekend waren
 4. Oefeningen op naamgeving organische chemie op de website: www.curie-online.nl/assets/curie/organisch_chemie/organaamh4curie.htm

H9 - Quiz — Chemieleerkrach

 1. 1. cursus Organische chemie 1 - auteur: Inge Gutschoven - AP Hogeschool 2. zelfstudie oefeningen (incl naamgeving) + e-campus. 3. aanvullend: Organic Chemistry , 6th edition - John E. McMurry (ISBN -534-42005-2) - Brooks Cole 4. zelfstudiepakket e-campus: organische naamgeving volgens IUPAC 5. aanvullend: oefeningen op intranet/interne
 2. Deze cursus gaat over de naamgeving van stoffen in de anorganische en organische chemie. De nomenclatuur van de organische chemie (ook wel: koolstofchemie genoemd) is de meest gecompliceerde. Daar moeten we werken met voor- en achtervoegsels, soms zelfs tussenvoegsels
 3. Organische chemie voor het beroepsonderwijs Heron-reeks MBO. A.G.A. van der Meer, Drs. R.J. Dirks Met aan de laatste IUPAC-richtlijnen aangepaste naamgeving Dit full colour leerboek is bedoeld voor alle beroepsopleidingen met een flink deel organische chemie in het curriculum
 4. e Fosforzuur 3-waardig zuur, kan 3 keer een H+ leveren Oefening Structuur bij Trans-but-2-eendizuur PP Structuur bij 2,3-dihydroxybutaandizuur PP Naamgeving bij structuur 3-carboxyl-3.
 5. 1.1 sp. Organische chemie I: algemene concepten - oefeningen (B-KUL-K00B9a) 1.1 studiepunten Nederlands Werkvorm: Practicum 14 uren Eerste semester Froeyen Matheus | Van Aerschot Arthu

Voor hoofdstuk 4, dat betrekking heeft op organische chemie, volstaat voorlopig het beheersen van de naamgeving van de koolwaterstoffen. De naamgeving van de functionele groepen is in deze instapcursus tot een minimum beperkt. Veel succes Johan Rijckaer Over de auteur. Mohamed Ayadim behaalde een master in de fysica, een master-na-master en een doctoraat in de scheikunde aan de Université catholique de Louvain. Hij doceert er algemene chemie, organische chemie, organische chemie toegepast op geneesmiddelen en milieuvraagstukken rond luchtvervuiling en radioactieve vervuiling Organische chemie speelt een essentiële rol in het dagelijkse leven. We komen er voortdurend mee in contact: medicijnen, kunststoffen, tal van natuurlijke verbindingen zijn organisch van aard. Organische chemie vormt de directe basis voor andere opleidingsonderdelen binnen de PB Chemie zoals biochemie, polymeerchemie, industriële chemie,.

Organische chemie 2e druk is een boek van Mario Smet uitgegeven bij Uitgeverij Acco. ISBN 9789463442596 Dit boek is een begrijpelijke en praktisch toepasbare inleiding tot de organische chemie. De traditionele valkuil van een eindeloze opsomming van bereidingen en eigenschappen wordt hierbij omzeild

Enkele regels voor de systematische naamgeving van organische verbindingen staan in Binas tabel 66D Als student secundair onderwijs ontdek je in het lestraject 'Anorganische Stofklassen' alles wat je maar moet weten over dit thema, gebracht op een toffe en duidelijke manier! Bekijk ook zeker onze andere lestrajecten uit de rubriek Chemie Organische chemie Karel Bruggemans - Yvette Herzog. Leerlingen secundair onderwijs en hogeschoolstudenten die een degelijke ondersteuning zoeken voor verdere studie in wetenschappelijke richtingen, zijn aangewezen op dit referentiewerk dat zijn unieke waarde in zes achtereenvolgende drukken heeft bewezen Oxiden, Hydroxiden, Zuren en Zouten Learn with flashcards, games, and more — for free

Organische Chemie - 5: Oxidationsstufen des Kohlenstoff

H7 - Quiz — Chemieleerkrach

Bio-organische chemie : theorie & oefeningen: geïntegreerd schriftelijk examen: 70%. Toegestane hulpmiddel bij examen: niet-grafisch rekenmachine; Labo: schriftelijk examen: 30%. Overdracht van behaalde punten op permanente evaluatie van het Labo Bio-organische chemie en de rest van de punten worden behaald in een schriftelijk examen over het. organische chemie: alifatische organische chemie, ruimtelijke structuur, chemische en fysisch-chemische eigenschappen, naamgeving, eenvoudige reactiemechanismen);. Chemie overal - 6 koolstofverbindingen vragen - philippine woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen onderscheid organische en anorganische stof; symbolische voorstelling, algemene eigenschappen en naamgeving van de anorganische stofklassen (oxiden, hydroxiden, zuren en zouten) en de organische stofklasse alkanen; Corpusculaire structuren. molecule, atoom, ion, element: onderscheid en symbolische voorstelling (index en coëfficiënt Oefeningen op afzonderlijke en gecombineerde leerstofonderdelen kunnen oplossen. Oefeningen op naamgeving oplossen. voor organische chemie 1 en organische chemie 2. De student is leergierig, nauwgezet, heeft een creatieve en kritische ingesteldheid en is geboeid door probleemoplossend denken. Plaats in het onderwijsaanbod

Video: Naamgeving - mlochemi

Oefeningen voor secundair op Oefen

 1. Organische chemie - Aldehyden en Oefeningen op naamgeving. 2. Wat is tautomerie (+tekening) ? 3. Verklaar begrippen acylgroep, carbonylgroep, aldehyde, keton, aceton, formaldehyde, aceetaldehyde. 4. Bespreek de bouw van de functionele groep van aldehyden/ketonen. 5
 2. Alle oefeningen van Organische Chemie vergelijkbaar met de oefeningen op het examen. Alle oefeningen van Organische Chemie vergelijkbaar met de oefeningen op het examen. Studies, courses, subjects, and textbooks for your search: Press Enter to view all search results.
 3. Dit document bevat alle antwoorden van de oefeningen van het werkcollege van organische chemie. Alle oefeningen behalve die van ethers en epoxiden hoofdstuk 7 niet. School: Howest; Opleiding: biomedische laboratoriumtechnologie Jaar: 1ste jaar Vak: BLT04 - organische chemie
 4. Oplossingen oefeningen werkcollege BLT04 - Organische chemie (BLT@Howest) en andere aantekeningen voor Organische chemie, Biomedische laboratoriumtechnologie. Dit document bevat alle oefeningen van het werkcollege van BLT04 - Organische chemie, uitgeschreven met de antwoorden. Alle hoofdstukken behalv..

Scheikunde: Systematische naamgeving in de organische chemie

- Koolwaterstoffen - Naamgeving - Functionele groepen - Isomerie - Reactietypes - Benzeen - Fysische eigenschappen. Extra info. Transcriptie van de slides Organische chemie - Chemie - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts. Inleiding Organische chemie wordt ook koolstofchemie genoemd. Organische moleculen worden gevormd door een koolstofketen Organische stoffen die je ook gewoon moet kennen methaan CH4 . ethaan C2H6 . propaan C3H8 . butaan C4H10 (zie ook tabel 103C van Binas) Namen van moleculaire stoffen. NAMEN, FORMULES en REGELS bij NAAMGEVING CHEMISCHE STOFFEN. De termen primair, secundair, tertiair en quartair worden routinematig gebruikt in de organische chemie. Naamgeving alkanen Een chemische naam bestaat meestal uit vier delen in het IUPAC-systeem van naamgeving: voorvoegsel, bovenliggend element, locant en achtervoegsel

Sites voor oefeningen organische chemie - Wetenschapsforu

4

Extra oefeningen over organische chemie - Wetenschapsforu

3.6 Oefening naamgeving In het kort komt de organische chemie erop neer dat je van alles gaat leren over verbindingen met de elementen koolstof en waterstof als. Chemie oefeningen op het internet . Chemie Oefeningen Naamgeving alkanen en alkenen vervolg Karakteristieke groepen 2 (vwo) Alkynen, cyclische koolwaterstoffen en aromaten (vwo) SK - Rekenen met mol. Rekenen met SK - De chemische industrie. Blokschema's SK - Chemische reacties. Chemische reacties. Verder kwam ik in mijn anorganische chemie boek, waarin wij helaas geen les krijgen, op den duur noteringen met eta en k tegen wanneer het over chelaten ging. Dit bleek dus te maken te hebben met hapticiteit en denticiteit, maar ik kon niet precies uitvogelen wanneer je nou k, en wanneer eta gebruikt Organische moleculen/reacties tekenen en nieuwe namen in de organische chemie Organische chemie leren begrijpen is grotendeels gebaseerd op het verkennen/herkennen van de bouwstenen. Met deze nascholing gaan we aan de slag om zelf organische structuren op te bouwen, reacties uit te tekenen op de computer en hoe deze software te gebruiken bij het opmaken van een cursus/lessenpakket De student maakt kennis met de verschillende aspecten van de anorganische chemie. - naamgeving - chemische reacties - vaste, vloeibare en gasvormige toestand 1 sp. Chemie 1: oefeningen (B-ODISEE-JLG367) 1 studiepunten Nederlands Werkvorm:.

Organische chemie - Lesmateriaal - Wikiwij

1 Hoofdstuk 1: Koolwaterstoffen 1.1 Organische stoffen Kijk om je heen en stel vast dat je de materie ook kan indelen in twee grote groepen: levende wezens en niet levende materie De tak van de chemie die de stoffen van levende wezens bestudeert noemen we: organische scheikunde of koolstofchemie Stoffen die specifiek gevormd worden in planten of dieren blijken immers altijd het element. Deel Organische chemie De student beheerst de basisbegrippen van de organische chemie en is in staat om de stofklassen te benoemen en de correcte naamgeving van organische moleculen te geven. Practicum chemie Stoechiometrische berekeningen, redoxreacties en pH-berekeningen toepassen op bodemanalyse. Eenvoudige analyseprocedures hanteren en.

4.2 Alkanen en alkenen - Uv

Sch-3-07 Inleiding organische chemie 1.1. Sch-3-08 Alkanen en naamgeving koolwaterstoffen 1.1. Sch-3-10 Reacties van alkanen, alkenen en alkynen 1.1. Sch-3-17 Alkanolen, Alkanalen en Alkanonen 1.1. Sch-3-18 Organische zuren. Sch-3-19 Vetten, eiwitten en koolhydraten. Sch-3-20 Aromaten. Sch-3-21 Esters en ethers weten studenten de namen van functionele groepen van organische moleculen. kennen studenten de naamgeving/structuur van standaard moleculen en van een 30-tal basis begrippen/principes uit de organische chemie. kunnen studenten de organische chemische regels toepassen om reacties te herkennen en een mechanisme op te stellen Chemie . Type: Onderwerp: Type Jaar: School Site: Auteur E-mail : JBC: Allerlei: ASO 3: KTA Koekelare: Rony Jacobs : Een link werkt niet? Mail ons. Een fout in een oefening? Mail de auteur! Dat duurt één minuutje en de volgende bezoekers werken efficiënter

Organische Chemie: Nomenklatur und Benennung vonÜbungsblatt Reaktionsgleichungen richtigstellen - Leichterorganische stoffgruppenCHE 172Chemie für Mediziner: Kohlenwasserstoffe - ChemgapediaOrganische Chemie – Nomenklatur – FlaskmanOrganische Chemie: Kohlenwasserstoffe (Digitales Schulbuch

Module 6 Organische chemie Antwoorden 3 7 Vertakkingen kunnen nooit aan begin of einde van de hoofdketen vast zitten. De juiste naam van onderstaande structuur is tetramethylbutaan. H 3 C C C CH 3 C CH 3 H 3 C H 3 8 In onderstaande structuur bestaat de langste keten niet uit 4 maar 5 koolstofatomen. De juiste naam is dus 3-methylpentaan Organische chemie - oefeningen 3 lab organische chemie Scheidingstechnieken: deel oefeningen 2 Labo instrumentele chemie (Cc6) EN Analytische biochemie (Cc2) E Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en bouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder Als organische chemie DGK 1e bachelor 0 reacties in organische chemie 21-12-2015 Heerbeeck 1 Chemie Overal 3 VWO (fig. 1.31) 10-12-2015 Elementen Scheikunde. 4 Chemie in het klein 13-11-201 Anorganische chemie - oefeningen. De oefeningen die aan bod komen zijn toepassingen op de theorie van de cursus 'anorganische chemie'. Oefeningen over volgende onderwerpen worden gemaakt : het chemisch tekenschrift; hoeveelheidsuitdrukkingen, gehalteuitdrukkingen, rekenen in de chemie... gaswetten; naamgeving in de scheikunde; wet van behoud.

 • Quiche zalm spinazie AH.
 • Dakmoerbei.
 • Achteruitrijcamera vrachtwagen.
 • Smartphone advies.
 • Bekende klarinettisten.
 • Wat is goede Calvados.
 • Camu Camu poeder bio eerlijk.
 • Discovery Science kijken.
 • Stoma oedemateus.
 • Quiche zalm spinazie AH.
 • Bermuda dames maat 48.
 • Parkeren het Zand Den Bosch.
 • Kia rio 2010.
 • Slagingspercentage mbo.
 • Binnenmuur bekleden.
 • Deen Kerststukjes.
 • Simpel overstappen andere provider.
 • Jersey Shore Sam.
 • Rondreis Amerika 16 dagen.
 • Prins Alfons van Liechtenstein.
 • Johannes 7 51.
 • Waarde oorlogsmedailles.
 • Metalen lunchbox met vakjes.
 • Dopen kind.
 • Q65 Revolution.
 • LEGO City trein uitbreiding.
 • GAMMA Eurom terrasverwarmer.
 • Syndroom van Down en autisme.
 • Inflict Wounds 5e.
 • Eenhoorn marsepein maken.
 • Raspberry Pi music player.
 • Alpro aanbieding AH.
 • Sunweb Marmaris.
 • Rode vouwlijnen buik.
 • OLVG Recruitment.
 • Ticket O Matic.
 • Cheeseburger recept.
 • Gemellus superior.
 • Hoofdhuidkoeling veilig.
 • Camping Le Pommier.
 • ADH vitamines kind.