Home

Metriek stelsel omrekenen

In het metriek stelsel ga je van liter naar decaliter één traptrede omhoog, dus deel je het getal door tien. 1 : 10 = 0,1. 1 liter is dus 0,1 decaliter. 1 liter is ook gelijk aan 1 kubieke decimeter (1 dm 3) Metrieke stelsel, lengtematen en gewichten omrekenen. km hm dam m dm cm mm. Oefenen met leerwerkboek. pagina. 105. Samenvatting theorie. Lengtematen omrekenen. Lengtematen in elkaar omrekenen, hoe doe je dat? De voorvoegsels: kilo, hecto, deca, deci,. Gebruik de rekenmachine om snel lengte eenheden uit het metrieke stelsel om te rekenen. Vul de lengte en een eenheid in en kies de eenheid waarin de lengte omgezet moet worden. Druk vervolgens op bereken. Lengte eenheden metriek stelsel

Metriek stelsel voor inhoudsmaten in liter

Metriek stelsel Afstand: lengte km hm dam M dm cm mm: 10 x 10 1 km = 10 hm 1 hm = 10 dam 1 dam = 10 m 1 m = 10 dm 1 dm = 10 cm 1 cm = 10 mm 1 km = 100 da Het is duidelijk dat het omrekenen van eenheden voor afstand binnen het metrisch (decimaal) systeem een stuk eenvoudiger is. Er gaan 10 millimeter in een centimeter, 10 centimeter in een decimeter, 10 decimeter in een meter enz. TV (inch naar cm Lengtematen omrekenen Voor het omrekenen van lengtematen kunnen verschillende soorten werkbladen worden gemaakt en geprint die helpen bij het automatiseren. Je kunt links oefenen met hele getallen en aan de rechter kant staan oefenbladen met kommagetallen Vroeger was 1024 byte 1 kilobyte maar dit is inmiddels veranderd naar 1000 byte. De machten van 1024 worden wel gebruikt bij o.a. het interne geheugen en worden aangeduid met kibibyte, mebibyte, gibibyte, tebibyte... 1000 B Bytes = 1 kB Kilobyte 1000 KB Kilobytes = 1 MB Megabyt Werkbladen metriek stelsel: werkblad inhoudsmaten. werkblad oppervlaktematen. werkblad inhoud uitrekenen zwembad aquarium. werkblad ton en kg. Werkblad procenten, 1e les: procenten werkblad. Werkblad procenten (oliebollenkraam als voorbeeld): werkblad procenten. eind groep 7 procenten les gehoorschade. Tafelganzenbord uit Maatwerk.

Metriek Stelsel Oefenen met Gratis te printen Werkbladen Maak en print hier gratis, snel en makkelijk metriekstelsel werkblanden met antwoorden. Je kan sommen maken met lengtematen, oppervlakte maten, inhoudsmaten (ook liters) en met gewichten. Een combinatie van bovenstaande dingen kan ook Metrieke stelsel voor groep 5 en 6. en Metrieke stelsel voor groep 7 en 8. Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite. In deze leerwerkboeken wordt de zesde bouwlaag van de wiskunde-piramide behandeld

Extra werkbladen bij leerwerkboek metrieke stelsel groep 5 en 6 Het omrekenen van inhoudsmaten is niet moeilijker dan het omrekenen van lengtematen. Je moet bij een inhoud de komma drie keer meer plaatsen verschuiven. 5 km = 5 000 m 5 km 3 = 5 000 000 000 m 3 Een metriek stelsel is een systeem om gewicht, afstand, inhoud en andere zaken te meten én te vergelijken. Het is een handig hulpmiddel om van kilometers om te rekenen naar bijvoorbeeld decameters. Het metriek stelsel wordt ook bij gewicht of inhoud gebruikt. Daarnaast ook nog voor het omrekenen van oppervlaktes en inhouden Het metriek systeem werd in 1960 deel van het Internationale Stelsel van Eenheden (het SI-stelsel). Het metriek systeem zoals het is vastgelegd in het SI-stelsel, Omdat beide eenheden per uur zijn hoeven alleen de kilometers en de mijlen omgerekend te worden. Dat doe je door het één door het ander te delen Hier leer je alle soorten eenheden in elkaar om te rekenen met een paar eenvoudige regels en het leren van één rijtje: km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Met dit ri..

Metrieke eenheden verschillen van elkaar volgens machten van 10; dus 10, 100, 1000 enzovoort. Het omrekenen van de ene eenheid in de andere wordt altijd gedaan door het vermenigvuldigen of delen van je eerdere meting met een geschikte macht van 10 metriek stelsel, alles omrekenen m.b.v. één rijtje. We gaan nu weer terug naar dit rijtje. Kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter, millimeter. En we gaan kijken hoe je daarmee alles in elkaar kunt omrekenen. metriek stelsel, lengtes omrekenen. Je hebt bijvoorbeeld 225 centimeter en je wilt weten hoeveel meter dat is Trakteer jij MeneerMegens om hem te bedanken voor zijn rekenuitleg?https://www.meneermegens.nl/extras/doneren/Rekenuitleg van MeneerMegens over het omrekenen.. Inhoud omrekenen is een gratis online calculator voor het omrekenen van metrische en imperiale eenheden van inhoud. Omrekenen tussen kubieke meter, liter, gallon, kubieke millimeter (mm 3) - metrieke stelsel volume-eenheid. Milli voorvoegsel is een SI-voorvoegsel en middelen duizendste part. Inhoud van de kubus met zijden van 1 millimeter Het metriek stelsel kun je nog uitbreiden door ook de oppervlaktematen en de inhoudsmaten om te rekenen. Voordat we dat gaan doen, vertellen we hier nog even kort hoe het ook alweer zat met oppervlakte en inhoud: Je kunt nu de maten omrekenen met behulp van het metriek stelsel! Metriek stelsel werkbladen

Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies die wij plaatsen. Cookies zijn nodig voor het optimaliseren van de website en wij kunnen gerichte advertenties tonen Wanneer je omrekent van vierkante centimeter naar vierkante meter, wordt je antwoord dus met een factor van 10.000 kleiner. Een vierkante centimeter is daarom 0,0001 vierkante meter 20-jan-2019 - Bekijk het bord metriek stelsel van Hilda Kamp op Pinterest. Bekijk meer ideeën over metrieke stelsel, onderwijs, wiskunde Metriek stelsel. Hoe kun je met een makelijke berekening de sommen 5m3=..... liter 7,5m2=....cm2 Uitrekene Metrieke stelsel, oppervlaktematen en inhoudsmaten omrekenen. oppervlaktematen in inhoudsmaten omrekenen. Oefenen met leerwerkboek. pagina. 107. Samenvatting theorie. Oppervlaktematen in inhoudsmaten omrekenen. Oppervlaktematen en inhoudsmaten in elkaar omrekenen, hoe doe je dat? Als je goed hebt geleerd en geoefend met het omzetten van.

metrieke-stelsel-lengtematen-gewichten-omrekenen - rekenen

metrieke stelsel | kilometer | hectometer | decameter | meter | decimeter | centimeter | millimeter Het onderdeel metrieke stelsel bestaat uit de volgende paragrafen: omrekenen van eenheden inhoud omrekenen millilite Eenheden omrekenen. Met al de verschillende meetsystemen die er in de wereld zijn, kan het handig uitkomen om eenheden te kunnen omrekenen. Dit is eenvoudig binnen het metrieke stelsel, maar heb je te maken met het Imperiale stelsel, dan.. Metriek stelsel. Met meettoestellen meet je grootheden en je drukt die uit in hun eenheid.Bij hoofdgrootheden heb je onmiddellijk het meetresultaat, bv. de tafel is 2 m lang. Afgeleide grootheden moet je berekenen, bv. de tafel heeft een oppervlakte van 2m².. Er zijn veel zaken die je kan meten, bv. tijd, snelheid, massa, enz. Om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde manier meet, werden. Lengte omrekenen is een gratis online calculator voor het omrekenen van metrische en imperiale eenheden van lengte / afstand. Omrekenen tussen meter, duim, voet, centimeter (cm) - metrieke stelsel eenheid van lengte. Centi prefix is een SI-voorvoegsel en betekent honderdste deel. decimeter (dm) - metrieke stelsel eenheid van lengte Extra werkbladen bij leerwerkboek metrieke stelsel groep 5 en 6 Het omrekenen van oppervlaktematen is niet moeilijker dan het omrekenen van lengtematen. Je moet bij oppervlakten de komma twee keer meer plaatsen verschuiven. 5 km = 5000 m 5 km 2 = 5000 000 m 2

Mijl naar kilometer omrekenen Voor de invoering van het metriek stelsel in de negentiende eeuw, was de mijl wereldwijd de meest gebruikte lengtemaat. Het gebruik van deze mijl doofde zelfs na de invoering van de nieuwe standaard slechts zeer langzaam uit Oppervlakte omrekenen is een gratis online calculator voor het omrekenen van metrische en imperiale eenheden van oppervlakte. Omrekenen tussen vierkante meter, vierkante centimeter (cm 2) - metrieke stelsel oppervlakte-eenheid. Centi prefix is een SI-voorvoegsel en betekent honderdste deel. Gebied van Quadrat met zijden van 1 centimeter Omrekenen van bits, Bytes (volgens SI stelsel) en Bytes (volgens binair stelsel). Bits en Bytes omrekenen Bits b (bit) kbit (kilobit) Mbit (megabit) Gbit (gigabit) Bytes (SI) B (Byte) kB (kilobyte) MB (megabyte) GB (gigabyte) TB (terabyte) PB (petabyte) EB (exabyte) ZB (zettabyte) YB (yottabyte) Bytes (binair) B (Byte) KiB (kikibyte) MiB (mebibyte) GiB (gibibyte) TiB (tebibyte) PiB (pebibyte.

Calculator bytes binair stelsel = KB Kilobyte = MB Megabyte = GB Gigabyte = TB Terabyte = PB Petabyte = EB Exabyte = ZB Zettabyte = YB Yottabyte berekenen Elektrische stroom omrekenen is een gratis online calculator voor het omrekenen van metrische en imperiale eenheden van elektrische stroom. Omrekenen tussen ampère, coulomb/seconde, kiloampère, volt/ohm, abampere, bio Meter naar feet omrekenen De feet is een eeuwenoude lengtemaat die in het leven is geroepen omdat er toentertijd nog geen metriek stelsel was. Doordat mensen de voeten achter elkaar plaatsten, konden ze uitrekenen hoe lang een bepaald oppervlak was. Enorm handig,.

Meters, kilometers, hecto metersGram, kilogram, centigramLiter, hectoliter, milliliter Een videouitleg waarbij je leert wat het is en hoe je ermee rekent Eenheden omrekenen (stel in op 6e jaar om alles te oefenen) EENHEDEN OMREKENEN OEFENEN??? KIJK HIERONDER....

Lengte omrekenen (imperiaal stelsel -> metrisch systeem) Lengte & afstand omrekenen. Lengte en afstand maten omrekenen, In Amerika en Groot-Brittannië hanteert met vaak eenheden voor afstand die gebaseerd zijn op het imperiaal stelsel met als standaard eenheid de yard. Afstand wordt behalve in yards ook vaak aangegeven in inch, foot of mile 29-dec-2019 - Bekijk het bord REKENEN: METRIEK STESEL van Anita Pouw op Pinterest. Bekijk meer ideeën over rekenen, metrieke stelsel, wiskunde Metriek stelsel . Are en hectare als oppervlaktematen werden ingevoerd in 1816, bij de invoering van het metriek stelsel. Voor die tijd gold een morgen als ongeveer een hectare, maar die maat verschilde enigszins van streek tot streek. Lange tijd is het woord bunder nog gebruikt

Het Metriek Stelsel uitgelegd in het DiKiBO spiekboekje. Zo super handig dat ik het zelf ook nog vaak gebruik want: een schema waarmee je lengte kunt omrekenen van kilometer naar millimeter en andersom; een schema waarmee je inhoud kunt omrekenen van kiloliter naar milliliter en anderso 29-jun-2019 - Bekijk het bord 'Rekenen: metriek stelsel' van Het Leerpunt, dat wordt gevolgd door 126 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over metrieke stelsel, rekenen, wiskunde METRIEK STELSEL OMREKENEN De vetgedrukte maateenheden zijn courant. De klein gedrukte maateenheden worden zelden gebruikt. 27,5 kg = ? g. Zet de 7 in de kolom van kg. De 2 in de kolom links ervan. De 5 in de kolom rechts ervan (hg). Vul aan met nullen tot in de kolom met g. De uitkomst = 27 500 g. 2,5 dm = ? m

Lengte / afstand omrekenen - deRekenmachine

Metrieke stelsel, liter en kubieke decimeter. liters en kubieke centimeters omrekenen. Oefenen met leerwerkboek. pagina. 109. Samenvatting theorie. Deciliters en kubieke millimeters in elkaar omrekenen. De liter is een inhoudsmaat en is per definitie gelijk aan een kubieke decimeter METRIEK STELSEL Hoofdauteur Cathe Notten Auteur Corinne Masselink Conceptontwikkeling Anneke Aartsen Uitgever Jan van Wonderen Projectleiding Anneke Aartsen Je oefent het ordenen en omrekenen van maten voor gewicht, inhoud en lengte Vul in. km kl kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 hm hl hg dam dal dag m l g dm dl dg cm cl cg mm ml mg 1.

Maten omrekenen - mis dit handige ezelsbruggetje niet

Rekenen met verschillende maten en omrekenen van snelheden. Rekenen voor het Voortgezet Onderwijs. Metrieke stelsel deel 4, hoe reken je met verschillende maten? Hoe reken je bijvoorbeeld 5 km/uur om in meters per seconde? Hoe bereken je 6L : 170 mL zelf leren omgaan met het METRIEKE STELSEL. Zelf snel en foutloos eenheden in elkaar omzetten. In deze video wordt uitgelegd hoe je oppervlaktematen en inhoudsmaten in elkaar omrekent. print vragen. print antwoorden. 3 | Hoe zet je liters of deciliters om in bijvoorbeeld kubieke centimeters 21-okt-2020 - Bekijk het bord 'School rekenen metriek en meetkunde' van Carro De jong, dat wordt gevolgd door 577 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over rekenen, school, metrieke stelsel

Wisbordje metriek stelsel: een download 3 maart 2020 | 2 Het wisbordje voor het metriek stelsel, die gemaakt zijn door Kim, geven je als leerkracht de mogelijkheid met je hele klas tegelijk aan de slag te zijn, EN je hele klas tegelijk te kunnen controleren Door veel te oefenen met het omrekenen van lengtematen, raak je vertrouwd met het metriek stelsel en weet je welke stappen je moet nemen om de maten op de juiste manier om te rekenen. Tip: download ook de andere werkbladen over het omrekenen van maten Rekencircuit metriek stelsel: inhoud Met deze werkbladen kun je heel simpel een rekencircuit organiseren. Het rekencircuit bestaat uit 5 verschillende stations waar leerlingen in tweetallen oefenen met het onderdeel inhoud van het metriek stelsel Het arrangement Rekenen metriek stelsel is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur Kuipers Laatst gewijzigd 2013-11-18 23:04:19 Licentie. Dit lesmateriaal is gepubliceerd.

Lengte omrekenen (imperiaal metrisch) - deRekenmachine

 1. Volume omrekenen Volume omrekenen zoals gallon naar liter? Of juist liter naar gallon? Lengte eenheden metriek stelsel De Lees verder. Rente op rente (exponentiële groei) Als een bepaalde waarde periodiek toe of afneemt met een bepaald percentage is er sprake van exponentiële groei
 2. Kennen van het metriek stelsel van lengte Openen Info Instructieles Kennen van het metriek stelsel van inhoud Openen Info Instructieles Aftrekken van gewicht Openen Info Omrekenen van inhoud in liters naar kubieke maten Openen Info Instructieles Vergelijken en ordenen van mm, cm, dm en m Openen Info.
 3. Gegevens: Gebruikte formules bovenaan de uitwerkingen vermelden Bij het omrekenen van lengtematen of oppervlaktematen altijd het gebruikte (of deel van het) metrieke stelsel bijschrijven. Een gebruikte formule of gedeelte van het metriek stelsel hoeft maar één keer per opgave bijgeschreven te worden.. Formules: Vermeld de volledige gebruikte formule bij je berekening; het is wel handig deze.

Lengtematen Omrekenen - sommenprinte

Spiekbrief Metriek Stelsel 20 april 2015 Mark 2 reacties Langs de lengteschaal heet alles gewoon zoals het er staat (bijvoorbeeld drie decameter) - deze gebruik je om bijvoorbeeld een omtrek mee te berekenen, waarbij we 'langs de lijnen' lopen, en alle gemeten waarden bij elkaar optellen Metriek stelsel - omrekenen middenbouw - www.nazia.nl - De klas enzo Bewaard door Krista. Het rekenen met het metriek stelsel kan soms best pittig zijn. Kim ontwierp hier handige referentiekaarten voor, welke je op verschillende manieren in kunt zetten.Je vindt de download onderaan de pagina. (boven de link naar onze partner BOL Met behulp van het metriek stelsel kun je deze maten omrekenen. Dit metriek stelsel kun je zien als een soort trap. Ga je een traptrede naar beneden, dan moet je vermenigvuldigen met tien. Een traptreden naar boven moet je delen door tien. Op deze poster staan de lengtematen trapsgewijs afgebeeld

Het Metriek Stelsel uitgelegd. Zo super handig dat ik het zelf ook nog vaak gebruik want: een schema waarmee je lengte kunt omrekenen van kilometer naar millimeter en andersom; een schema waarmee je inhoud kunt omrekenen van kiloliter naar milliliter en andersom; een schema waarmee je gewicht kunt omrekenen van kilogram naar milligram en. 1 Het metriek stelsel. Metriek komt van meten. Bij het metriek stelsel gaat het om maten, zoals lengte, breedte, hoogte, maar ook om gewicht of inhoud. Er zijn verschillende maten die je moet kennen en die je naar elkaar moet omrekenen. Eigenlijk net als bij de kommagetallen gaan we dan bij het omrekenen de komma een paar cijfers opschuiven. Posters omrekenen middenbouw. Je moet ze wel uitprinten Nog veel meer posters om uit te printen. Kijk in de lijst. Kaarten over meten en eenheden. Veel mogelijkheden betreffende getallen van 0 tot 1000, metriek stelsel, breuken, procenten, instructiekaarten. Veel mogelijkheden voor het digitale schoolbord Overzicht en regels metriekstelsel Spiksplinternieuw omrekenen van eenheden; metrieke stelsel - YouTube HS-94 Schepper: www.youtube.com. Ongekend De 350 beste afbeeldingen van School rekenen metriek en meetkunde LS-95 Via: nl.pinterest.com. Beste Metriek stelsel voor lengtematen EG-79 Bron: www.rekenen-oefenen.nl. Ongebruikt Metriek stelsel JH-71 By: www.hoezowisknudde.n

Oefeningen metriek stelsel. Hoe bereken je de oppervlakte en de inhoud van een balk. Tot slot het omrekenen van inhoudsmaten. Zorg dat je dit goed kan, want je hebt dit bij wiskunde en rekenen nodig! Nog even een potje miniloco voor de slimmeriken. Wie durft :) Een metriek stelsel of metrisch systeem is een systeem van uniforme standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld afstand, gewicht en temperatuur. De invoering van het metriek decimaal stelsel was een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Franse Revolutie en het napoleontisch tijdperk.Vóór de invoering van het metrieke stelsel werden verschillende maten gebruikt in verschillende. Het imperiaal stelsel kent de yard als standaard lengtemaat. Het grote verschil tussen het metriek stelsel en het imperiaal stelsel is dat de lengtematen van het imperiaal stelsel niet telkens een tienvoud van elkaar zijn. Wil je voet naar mijl omrekenen? dat kan hier Het metrieke stelsel keurig op een rijtje. In 1820 voerde Nederland als eerste land het Metriek Stelsel van maten en gewichten in. Tot dan toe hanteerde iedere stad of regio zijn eigen eenheden wat uiteraard nogal omslachtig was

KB » MB » GB » TB » bytes omrekenen

 1. Hier gaat het over de Engelse voet. Deze lengtemaat wordt nog veel gebruikt in de Angelsaksische landen. Hier wordt deze lengtemaat foot genoemd. Vroeger, voor de invoering van het metriek stelsel, kende ook Nederland de lengtemaat voet. Ook van voet naar centimeter omrekenen doe je op berekenen.nl
 2. Metriek stelsel: Een metriek stelsel of metrisch systeem is een systeem van uniforme standaardeenheden voor het meten van grootheden. Het metrieke stelsel is ontworpen om logischer en makkelijker allerlei zaken te meten en wegen, en ermee te rekenen. Als iedereen ter wereld zich aan dezelfde standaard houdt, worden communicatie, samenwerking en handel een stuk eenvoudiger
 3. Het Metriek Stelsel leren en oefenen. In dit spiekboekje voor groep 6, 7 en 8 leer je Het Metriek Stelsel kennen, zo super handig dat ik het zelf ook nog vaak gebruik want je leert: lengte omrekenen van kilometer naar millimeter en andersom; inhoud omrekenen van kiloliter naar milliliter en anderso
 4. Een kwartet waarbij het omrekenen van het metriek stelsel wordt geoefend! Alle aspecten komen er in voor: - meters (afstanden) - vierkante meters (oppervlakte) - kubieke meters (inhoud) - liters (inhoud) - grammen (gewicht) - are/hectare (afstanden) - enz. Dit spel bevat 8 leerzame kwartet setjes en een handleiding en zit een een stevig.
 5. Een oppervlak is een vlaktemaat met een bepaalde lengte en breedte. Hierbij wordt de uitkomst weergegeven in vierkante meter (m 2), bijvoorbeeld voor het bepalen van het oppervlak van een perceel of vloer.. Het metriek stelsel wordt gebruikt voor oppervlakte, lengte en inhoud en wordt weergegeven in meter (m)
 6. U bevindt zich hier: Start Meetkunde Omrekenen lengte metrieke stelsel. 3.8260869565217 1 1 1 1 1 Rating 3.83 (23 Votes) Omrekenformulier Omrekenen lengte metrieke stelsel. Millimeter Centimeter Decimeter Meter Decameter Hectometer Kilometer. Formules Omrekenen lengte metrieke stelsel. 10-30: vierkante femtometer (fm 2) 10-24: vierkante picomete
 7. Het metriek stelsel Eerst begrip, dan de formule Bij het leren omrekenen van maten komen al snel de schema's van het metriek stelsel en/of de trappetjes tevoorschijn. Er wordt geschoven met nullen en komma's. En dat gebeurt ook al op de basisschool. Meestal blijkt dat studenten in het vo en mbo daar niet of nauwelijks mee overweg kunnen.

Rekenen - Juf Ell

Metriek Stelsel Oefenen met Gratis Werkblade

 1. Een metriek stelsel is een systeem om gewicht, afstand, temperatuur en andere dingen te meten. Vroeger had elke plaats zijn eigen stelsel en met het metriek stelsel is overal ter wereld hetzelfde stelsel ingevoerd. Tegenwoordig gebruiken alle landen het metriek stelsel, met uitzondering van de Verenigde Staten, Myanmar en Liberia.In de wetenschap wordt het SI-stelsel gebruikt
 2. De Beeld en Brein poster metriek stelsel laat vanuit het geheel van de maten de samenhang zien tussen wat er gemeten kan worden
 3. Metriek stelsel - omrekenen middenbouw | www.nazia.nl - De klas enzo metriek stelsel omrekenen middenbou

Het metrieke stelsel - De Sommenfabrie

Dit kun je omrekenen met een omrekentabel. Omdat we steeds internationaler komen we steeds meer verschillende lengtematen tegen. De meest gebruikte lengtemaat in Nederland is de meter. Sinds 1960 hebben we een SI-stelsel, dit is het Internationale Stelsel van Eenheden. Daarvoor gebruikten veel landen hun eigen maatstelsels, zoals de. De 'uitvinding' van het metriek decimaal stelsel tijdens de Franse Revolutie, deed snel opgeld in Europa en elders. Sinds 1960 wordt het metrieke Internationale Stelsel van Eenheden (SI-stelsel) gebruikt in Europa. Groot-Brittannië met kolonies en de V.S. gebruikten het imperiaal stelsel (yards, inches, gallons, miles,)

inhoud 2 - inhoudsmaten omrekenen - De Sommenfabrie

Metriek stelsel spelletjes. Www.Leerspellen.nl is een educatieve site voor het primair onderwijs. Voor alle leerlingen van de basisschool zijn speciaal door een basisschoolleerkracht online Metriek stelsel-kinderspelletjes geselecteerd met een educatief karakter Metriek stelsel. Downloads voor metriek stelsel Op deze pagina vind je de gratis downloads die ik gemaakt heb rondom het onderdeel metriek stelsel. Door op de link te klikken kun je het bestand downloaden. Gratis E-book: EF-slim over executieve functies in de klas

Grootheden, eenheden en omrekenen eenheden - YouTube

Metriek Stelsel Rekenen met Mike 2

 1. Omrekenen van de voorvoegsels in het metriek stelsel kun je toepassen door de volgende stappen toe te passen. Waarbij vermenigvuldigen is aangegeven met een • . De waarde vóór de lengtemaat • het voorvoegsel • de eenheid. Bijvoorbeeld: 5 km = 5 • kilo • m = 5 • 1000 • m = 5000
 2. Laat het metrieke stelsel zien met de inhoudsmaten Kiloliter, hectoliter en decaliter erbij. Benadruk dat je bij elke stap deelt door tien of vermenigvuldigt met tien. Laat nu de leerlingen de rijtjes met de inhoudsmaten aanvullen. Om te controleren of leerlingen alle inhoudsmaten met kommagetallen kunnen omrekenen, kun je de volgende vragen.
 3. het ordenen en omrekenen van inhoudsmaten het ordenen en omrekenen van lengtematen het berekenen van de omtrek het berekenen van de oppervlakte het berekenen van de inhoud LEERSTAP 1 het ordenen en omrekenen van gewichtsmaten 1 IN DIT BOEK OEFEN JE... A06218731_rk_awb_metriek_stelsel.indd 1 10-9-2015 18:05:1
 4. Als je het metriek stelsel uit je hoofd kent dan kun je dit bij de toets opschrijven op een kladblaadje om te gebruiken bij het goed omrekenen van de eenheden. Je moet dan ook nog eens de eenheden van lengte, oppervlakte en inhoud door elkaar kunnen omrekenen

km/u naar mph Omrekenen

 1. 11 leermiddelen gevonden over metriek stelsel, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen
 2. Een metriek stelsel of metrisch systeem is een systeem van uniforme standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld afstand, gewicht en temperatuur. De invoering van het metriek decimaal stelsel was een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Franse Revolutie en het napoleontisch tijdperk.Vóór de invoering van het metrieke stelsel werden verschillende maten gebruikt in verschillende.
 3. Begin 19e eeuw werd in Nederland het metrieke stelsel ingevoerd. Hierdoor verdwenen langzamerhand alle oude maten. Er waren voor 1869 voor de invoering van het metrieke stelsel in Nederland heel veel verschillende lengtematen in omloop, zoals de el, palm, duim, streep, voet, uur gaans, mijl, roede en vadem
 4. Tijdeenheden omrekenen. Tijdverschil berekenen. Externe links. Opzoekboekje rekenen VO. Opzoekboekje wiskunde. Rekenblobs . aanrader! sommenmaker.nl. klokrekenen.nl. RT Amersfoort Sommenprinter is vernieuwd! Nog steeds onbeperkt werkbladen printen, wel vele nieuwe somtypen en uitbreidingen! Stap 1. Kies in het menu een onderwerp uit
 5. Het Brits-Amerikaanse maatsysteem (Engels: Imperial Standard System) is een Brits systeem van maten en gewichten, met als standaard lengtemaat de yard, standaardmaat voor massa het pond en als standaard inhoudsmaat de gallon.. De Anglo-Amerikaanse maatsystemen hebben allemaal hun oorsprong in oudere Engelse systemen en werden vóór de invoering van het metriek stelsel ook in andere landen van.

omrekenen van eenheden; metrieke stelsel - YouTub

Omzetten in het metrieke systeem: 9 stappen (met

Uit deze formules kunnen we omrekenfactoren voor kracht, koppel, vermogen en traagheidsmoment afleiden, waarmee technici de specificaties van motoren naar imperiale of metrische eenheden kunnen omrekenen. USA ook SI-stelsel. Er zijn drie landen die het metrische SI-stelsel nog officieel moeten invoeren: de USA, Birma en Liberia In de les gaan we extra oefenen met het omrekenen van de lengte-eenheden. Je kan zelf nog een keer de uitleg lezen of misschien wil je nog een keer het liedje over eenheden luisteren

hv2 meten -02- metriek stelsel en wetenschappelijke

metriek stelsel - Wiskunde met video's en oefeninge

H7: Oppervlakte en inhoud – WiskundeSchriftomrekenen eenheden - YouTubemetriek stelsel omrekenen middenbouw | Metrieke stelselMetriekstelsel - Rekenen op de Burcht7
 • Jezus is de goede herder bijbeltekst.
 • America Today trui.
 • Afsluiting brief Engels formeel.
 • Metaaldetector gevaarlijk.
 • Procesoperator chemie.
 • Rhododendron 80 100.
 • Horoscoop nl Steenbok.
 • Landal wifi code.
 • CVZ contact.
 • Nidagravel afboording.
 • Doof slechthorend.
 • Bedankt betekenis.
 • Chocomel beker.
 • Gotcha spel voorbeelden.
 • Spaanse kip oven.
 • Koenigsegg Nederland.
 • Tafelpoot retro.
 • Beweegreden synoniem.
 • Kalium vochtafdrijvend.
 • Juf in het groen.
 • Huis te koop Niftrik.
 • Lyle Lovett April Kimble.
 • Palmarosa zwangerschap.
 • IPL apparaat kopen.
 • Parastomale hernia betekenis.
 • IBOOD Pampers.
 • Mickey mouse t shirt dames.
 • Naamgeving Organische chemie oefeningen.
 • Tammenga online bestellen.
 • KIJK app Samsung tv verdwenen 2020.
 • Directions hair dye How to use.
 • Rembrandt Theater Amsterdam.
 • SMS Backup Android.
 • Rock Muziek quizvragen.
 • La Isla Bonita La Palma.
 • Yannick Noah liedjes.
 • Overkapping aan bestaande schuur maken.
 • Rode Neuzen Dag 2020 datum.
 • Middenhandsbeentje duim.
 • Babidi.
 • Binoculair betekenis.